naar hoofdtekst gaan

Dialoogvenster Instellingen (Algemene instellingen)

Klik op het tabblad (Algemene instellingen) om het dialoogvenster Instellingen (Algemene instellingen) (Settings (General Settings)) weer te geven.

U kunt het te gebruiken product, de beperking van de bestandsgrootte voor e-mailbijlagen, de taal om tekst in afbeeldingen te detecteren en de map waarin de afbeeldingen tijdelijk worden opgeslagen instellen in het dialoogvenster Instellingen (Algemene instellingen) (Settings (General Settings)).

Belangrijk

  • Wanneer het dialoogvenster Instellingen wordt weergegeven in IJ PDF Editor, worden alleen de Productnaam (Product Name) weergegeven.
afbeelding: Dialoogvenster Instellingen
Productnaam (Product Name)

Hier wordt de productnaam weergegeven van het product waar IJ Scan Utility momenteel voor is ingesteld.

Als het weergegeven product niet het gewenste product is, selecteert u het gewenste product in de lijst.

Selecteer daarnaast bij een netwerkverbinding een product met 'Netwerk' na de productnaam.

Opmerking

  • Bij netwerkverbinding verschijnt Selecteren (Select) aan de rechterkant van de productnaam. Klik op Selecteren (Select) om IJ Network Scanner Selector EX weer te geven waar u de scanner die u wilt gebruiken, kunt wijzigen. Raadpleeg 'Scaninstellingen voor het netwerk' voor de instellingsprocedure.
Grootte van e-mailbijlage (E-mail Attachment Size)
U kunt de grootte beperken van gescande afbeeldingen die als bijlage bij een e-mail moeten worden verzonden.
U kunt Klein (geschikt voor Windows 640 x 480) (Small (Suitable for 640 x 480 Windows)), Normaal (geschikt voor Windows 800 x 600) (Medium (Suitable for 800 x 600 Windows)), Groot (geschikt voor Windows 1024 x 768) (Large (Suitable for 1024 x 768 Windows)) of Geen wijziging (No Change) selecteren.
Documenttaal (Document Language)
U kunt de taal selecteren die wordt gebruikt om tekst in afbeeldingen te detecteren en om te zoeken wanneer een PDF-bestand wordt gemaakt dat zoeken op trefwoorden ondersteunt.
Map voor de opslag van tijdelijke bestanden (Folder to Save Temporary Files)

Hier wordt de map weergegeven waarin de afbeeldingen tijdelijk worden opgeslagen die zijn gescand met IJ Scan Utility of IJ PDF Editor. Klik op Bladeren... (Browse...) om de doelmap op te geven.

Belangrijk

  • Als u de Map voor de opslag van tijdelijke bestanden (Folder to Save Temporary Files) wijzigt terwijl IJ PDF Editor wordt uitgevoerd, worden bestanden opgeslagen naar de vorige map. De wijziging wordt van kracht na het opnieuw starten van IJ PDF Editor.
Instructies (Instructions)
Deze handleiding openen.
Standaard (Defaults)
U kunt de instellingen in het getoonde scherm herstellen naar de standaardinstellingen.