naar hoofdtekst gaan

Functies van IJ Scan Utility

Gebruik IJ Scan Utility om documenten, foto's, of andere items tegelijk te scannen en op te slaan door eenvoudig op het bijbehorende pictogram te klikken.

afbeelding: IJ Scan Utility

Meerdere scanmodi

Met Automatisch (Auto) kunt u met eenmaal klikken scannen met standaardinstellingen voor verschillende items. Met Document wordt de tekst in een document of tijdschrift scherper gemaakt voor betere leesbaarheid en Foto (Photo) is het meest geschikt voor het scannen van foto's.

Opmerking

Gescande afbeeldingen automatisch opslaan

Gescande afbeeldingen worden automatisch opgeslagen in een vooraf ingestelde map. De map kan naar wens worden gewijzigd.

Opmerking

 • Standaard worden de volgende mappen gebruikt als opslaglocatie.

  • Windows 10/Windows 8.1:

   map Documenten (Documents)

  • Windows 7:

   map Mijn documenten (My Documents)

 • Zie Dialoogvenster Instellingen om de map te wijzigen.

Toepassingintegratie

Gescande afbeeldingen kunnen naar andere toepassingen worden verzonden. Geef bijvoorbeeld gescande afbeeldingen in uw favoriete toepassing voor afbeeldingen weer, voeg ze toe aan e-mails of extraheer tekst uit afbeeldingen.

afbeelding: Dialoogvenster Instellingen

Opmerking