naar hoofdtekst gaan

Foutberichten van ScanGear (scannerstuurprogramma)

Als een foutbericht voor ScanGear (scannerstuurprogramma) wordt weergegeven, controleert u de foutcode en voert u de bijbehorende oplossing uit.

Foutcode Foutbericht Oplossing

1

4

10

122

151

175

176

177

Fout in scanner.
Zet de scanner uit en volg de aanwijzingen in de handleiding op.
Het scannerstuurprogramma wordt gesloten.
 • Controleer of de scanner of printer correct op de computer is aangesloten.
 • Verwijder MP Drivers en installeer MP Drivers daarna opnieuw vanaf de installatie-cd-rom of onze website.

  Raadpleeg Onnodige MP Drivers verwijderen voor informatie over het verwijderen van MP Drivers.

 • De scanner of printer is mogelijk beschadigd.

  Start de computer opnieuw op en sluit de scanner opnieuw aan. Als hetzelfde foutbericht nog steeds wordt weergegeven, neemt u contact op met het servicecentrum.

140 Printer is in gebruik of er is een fout opgetreden. Controleer de printerstatus.
Het scannerstuurprogramma wordt gesloten.
 • Wacht totdat het apparaat klaar is met de bewerking en scan vervolgens.
145 Kan niet communiceren met de scanner om deze redenen:
- Scanner is uitgeschakeld.
- Scanner is niet verbonden.
(Wanneer u deze in een LAN gebruikt, is de scanner niet verbonden met het LAN.)

Controleer dit en probeer het opnieuw.
Het scannerstuurprogramma wordt gesloten.
 • Zorg dat uw scanner of printer is ingeschakeld.
 • Verwijder MP Drivers en installeer MP Drivers daarna opnieuw vanaf de installatie-cd-rom of onze website.

  Raadpleeg Onnodige MP Drivers verwijderen voor informatie over het verwijderen van MP Drivers.

 • Zorg dat de geselecteerde toepassingsbron correct is. Raadpleeg de handleiding van de toepassing voor meer informatie.
 • Controleer de printerstatus.
 • Bij een USB-verbinding controleert u de aansluiting van de USB-kabel en sluit u deze zo nodig opnieuw aan.
 • Bij een netwerkverbinding controleert u de verbindingsstatus en maakt u zo nodig opnieuw verbinding.
 • Bij een netwerkverbinding geeft u de scanner op die u wilt gebruiken met IJ Network Scanner Selector EX.

  Raadpleeg 'Scaninstellingen voor het netwerk' voor de instellingsprocedure.

155 Er is geen communicatie met de scanner mogelijk.
De kabel is niet goed aangesloten of de scanner is uitgeschakeld.
Controleer de status.
Het scannerstuurprogramma wordt gesloten.
156 Kan niet communiceren met de scanner om deze redenen:
- Scanner is uitgeschakeld.
- USB-kabel is niet aangesloten.

Controleer dit en probeer het opnieuw.
Het scannerstuurprogramma wordt gesloten.
157 Kan niet communiceren met de scanner om deze redenen:
- Scanner is uitgeschakeld.
- (Bij gebruik van een bedrade LAN-verbinding) De scanner is niet verbonden met het bedrade LAN.
- (Bij gebruik van een draadloze LAN-verbinding) De signaalsterkte is zwak vanwege obstakels.
- De netwerkverbinding is beveiligd met behulp van beveiligingssoftware.
- Er is een andere scanner in het netwerk geselecteerd.

Controleer dit en probeer het opnieuw.
Klik op [Scanner selecteren] om een andere scanner te selecteren.
Het scannerstuurprogramma wordt gesloten.
152 Onvoldoende geheugen.
Vergroot het beschikbare geheugen.
Het scannerstuurprogramma wordt gesloten.
 • Er is onvoldoende geheugen beschikbaar om ScanGear (scannerstuurprogramma) te starten. Sluit andere toepassingen.
201 Een vereist bestand is mogelijk beschadigd of ontbreekt, of de instellingen zijn incorrect.
Probeer de installatie opnieuw uit te voeren.
Het scannerstuurprogramma wordt gesloten.
 • Verwijder MP Drivers en installeer MP Drivers daarna opnieuw vanaf de installatie-cd-rom of onze website.

  Raadpleeg Onnodige MP Drivers verwijderen voor informatie over het verwijderen van MP Drivers.

202 Er is een interne fout opgetreden.
Het scannerstuurprogramma wordt gesloten. Neem de volgende maatregelen.
- Controleer de scannerstatus.
- Start de scanner opnieuw.
- Start de computer opnieuw op en probeer het nogmaals.
- Installeer het scannerstuurprogramma opnieuw.
 • Er is een interne fout opgetreden. Neem de volgende maatregelen.

  • Controleer de scannerstatus.
  • Start de scanner opnieuw op.
  • Start de computer opnieuw op en probeer het nogmaals.
  • Installeer MP Drivers opnieuw.
 • Klik op Configuratiescherm (Control Panel) > Systeem en beveiliging (System and Security) Systeembeheer (Administrative Tools) en dubbelklik op Services om te controleren of WIA (Windows Image Acquisition) actief is of is gestart.

 • Andere stuurprogramma's kunnen de werking verstoren. Verwijder overbodige stuurprogramma's.
 • De toepassing voldoet mogelijk niet volledig aan TWAIN. Scan met een andere toepassing.
203 Er is niet voldoende geheugen beschikbaar om de scan te voltooien.
Het scannerstuurprogramma wordt gesloten.
 • Verwijder overbodige bestanden van de vaste schijf en scan opnieuw.
206 De scanner is niet beschikbaar wanneer deze wordt gebruikt door een andere toepassing of gebruiker.
 • Sluit ScanGear als dit in gebruik is.
207 Geen scanner geselecteerd.
Klik op [Scanner selecteren] om een scanner te selecteren.
Het scannerstuurprogramma wordt gesloten.
 • Bij een netwerkverbinding geeft u de scanner op die u wilt gebruiken met IJ Network Scanner Selector EX.

  Raadpleeg 'Scaninstellingen voor het netwerk' voor de instellingsprocedure.

208 IJ Network Scanner Selector kan niet worden gevonden.
Installeer het scannerstuurprogramma opnieuw.
Het scannerstuurprogramma wordt gesloten.
 • Verwijder MP Drivers en installeer MP Drivers daarna opnieuw vanaf de installatie-cd-rom of onze website.

  Raadpleeg Onnodige MP Drivers verwijderen voor informatie over het verwijderen van MP Drivers.

250 Er trad een fout op.
Schakel het apparaat uit en weer aan.
Het scannerstuurprogramma wordt gesloten.
 • Schakel het apparaat uit en weer aan.
252 Kan het bestand niet schrijven of lezen.
 • Sluit actieve toepassingen, controleer of er voldoende vrije ruimte op de vaste schijf is en scan opnieuw.