naar hoofdtekst gaan

Algemene opmerkingen (scannerstuurprogramma)

ScanGear (scannerstuurprogramma) kent de volgende beperkingen. Denk hieraan wanneer u het programma gebruikt.

Beperkingen van het scannerstuurprogramma

 • Als u het NTFS-bestandssysteem gebruikt, wordt de TWAIN-gegevensbron wellicht niet opgeroepen. Dit komt doordat de TWAIN-module niet naar de winnt-map kan worden geschreven vanwege beveiligingsredenen. Neem contact op met de beheerder voor meer informatie.
 • Sommige computers (waaronder laptops) die zijn aangesloten op het apparaat, worden wellicht niet correct geactiveerd vanuit de stand-by-modus. Start in dit geval de computer opnieuw op.
 • Sluit niet twee of meer scanners of multifunctionele printers met een scannerfunctie tegelijk op dezelfde computer aan. Wanneer meerdere scanapparaten zijn aangesloten, kunt u niet scannen vanaf het bedieningspaneel of met de scannerknoppen van het apparaat en kunnen fouten optreden bij de toegang tot de apparaten.
 • De kalibratie kan enige tijd duren als het apparaat is aangesloten via USB 1.1.
 • Het scannen kan mislukken als de computer uit de slaap- of standby-stand is gehaald. Volg in dat geval de onderstaande stappen en probeer het opnieuw.

  Als uw model geen aan/uit-knop heeft, voert u alleen stap 2 uit.

  1. Schakel het apparaat uit.
  2. Sluit ScanGear, koppel de USB-kabel los van de computer en sluit deze opnieuw aan.
  3. Schakel het apparaat in.

  Als het scannen nog steeds mislukt, start u de computer opnieuw op.

 • ScanGear kan niet vanuit meerdere toepassingen tegelijk worden geopend. ScanGear kan niet twee keer worden geopend binnen een toepassing als het al is geopend.
 • Sluit het venster van ScanGear voordat u de toepassing sluit.
 • Wanneer u een netwerkscanner gebruikt door verbinding te maken met een netwerk, kan het apparaat niet worden gebruikt vanaf meerdere computers tegelijk.
 • Wanneer u een netwerkscanner gebruikt door verbinding te maken met een netwerk, duurt het scannen langer dan gebruikelijk.
 • Zorg dat bij het scannen van grote afbeeldingen met een hoge resolutie voldoende schijfruimte beschikbaar is. Er is bijvoorbeeld ten minste 300 MB vrije ruimte vereist om een A4-document in kleur te scannen met 600 dpi.
 • ScanGear en het WIA-stuurprogramma kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.
 • Zet de computer niet in de slaapmodus of slaapstand tijdens het scannen.

Toepassingen met beperkingen in het gebruik

 • De TWAIN-gebruikersinterface wordt in bepaalde programma's verborgen. Raadpleeg in dat geval de handleiding van de toepassing en wijzig de instellingen naar wens.
 • Sommige toepassingen bieden geen ondersteuning voor het doorlopend scannen van meerdere documenten. In sommige gevallen wordt alleen de eerste afbeelding geaccepteerd, of meerdere afbeeldingen worden gescand als één afbeelding. Vermijd het scannen van meerdere documenten via de ADF (automatische documentinvoer) voor dergelijke toepassingen.
 • Als u gescande afbeeldingen wilt importeren in Microsoft Office 2000, slaat u deze eerst op met IJ Scan Utility en importeert u vervolgens de opgeslagen bestanden via het menu Invoegen (Insert).
 • Wanneer u afbeeldingen ter grootte van de glasplaat scant naar Microsoft Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint, enzovoort), klikt u op Aangepast (Custom Insert) in het scherm Afbeelding van scanner of camera invoegen< (Insert Picture from Scanner or Camera). Anders worden de afbeeldingen mogelijk niet goed gescand.
 • Als u afbeeldingen scant in Microsoft Office 2007/Microsoft Office 2010 (Word, Excel of PowerPoint), gebruikt u Microsoft Mediagalerie.
 • Het is mogelijk dat afbeeldingen in bepaalde toepassingen niet goed worden gescand. Vergroot in dat geval het virtuele geheugen van het besturingssysteem en probeer het opnieuw.
 • Als het afbeeldingsformaat te groot is (zoals wanneer u grote afbeeldingen scant met een hoge resolutie), reageert de computer wellicht niet of blijft de voortgangsbalk op 0% staan afhankelijk van de toepassing. Annuleer in dat geval de bewerking (bijvoorbeeld door op Annuleren (Cancel) te klikken op de voortgangsbalk) en vergroot het virtuele geheugen van het besturingssysteem of verklein de afbeeldingsgrootte/resolutie en probeer het opnieuw. U kunt ook eerst de afbeelding scannen met IJ Scan Utility en deze vervolgens opslaan en importeren in de toepassing.