naar hoofdtekst gaan

Drempel instellen

U kunt de tekst in een document scherper maken en voorkomen dat tekst op de achterzijde van het papier doorschijnt door de drempel aan te passen via (Drempel) op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) in ScanGear (scannerstuurprogramma).

afbeelding: dialoogvenster Drempel

Opmerking

  • Deze functie is beschikbaar wanneer Kleurenmodus (Color Mode) is ingesteld op Zwart-wit (Black and White).
  • Klik op Standaard (Defaults) om alle aanpassingen in het huidige venster ongedaan te maken.

Drempel aanpassen

De helderheid van kleurenafbeeldingen en afbeeldingen in grijswaarden wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 255. Bij het maken van zwart-wit afbeeldingen worden echter alle kleuren omgezet in zwart (0) of wit (255). De drempel is de grenswaarde die bepaalt of een kleur zwart of wit wordt.

Sleep (schuifknop) naar rechts om de drempel te verhogen en zo het aantal zwarte gebieden te vergroten. Sleep de schuifknop naar links om de waarde te verlagen en zo het aantal witte gebieden te verhogen. U kunt ook een waarde invoeren (0 tot 255).