naar hoofdtekst gaan

Tintcurve aanpassen

U kunt de helderheid van een afbeelding aanpassen door via (Tintcurve-instellingen) op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) in ScanGear (scannerstuurprogramma) het type grafiek (tintcurve) te selecteren dat de balans van de tooninvoer en -uitvoer aangeeft.

afbeelding: dialoogvenster Tintcurve-instellingen

Opmerking

  • Klik op Standaard (Defaults) om alle aanpassingen in het huidige venster ongedaan te maken.

Kanaal

Iedere punt van een afbeelding is een mengsel van rood, groen en blauw in verschillende verhoudingen (gradaties). Deze kleuren kunnen afzonderlijk worden aangepast als een 'kanaal'.

Model (Master)
Rood, groen en blauw aanpassen.
Rood (Red)
Het rode kanaal aanpassen.
Groen (Green)
Het groene kanaal aanpassen.
Blauw (Blue)
Het blauwe kanaal aanpassen.

Opmerking

  • Alleen Grijswaarden (Grayscale) wordt weergegeven bij Kanaal (Channel) als de Kleurenmodus (Color Mode) is ingesteld op Grijswaarden (Grayscale).

Tintcurves lezen

Met ScanGear is het scannen van afbeeldingen via een scanner de invoer en de weergave op een monitor de uitvoer. De tintcurve laat de balans van de tintinvoer en -uitvoer zien voor elk Kanaal (Channel).

Tintcurve aanpassen

Selecteer in Tintcurve selecteren (Select Tone Curve) een tintcurve in Geen correctie (No correction), Overbelichting (Overexposure), Onderbelichting (Underexposure), Veel contrast (High contrast), Negatief/positief beeld omdraaien (Reverse the negative/positive image) en Aangepaste curve bewerken (Edit custom curve).

Geen correctie (No correction) (geen aanpassing)

Overbelichting (Overexposure) (bolle curve)

De middentoongegevens van de invoerzijde worden naar het lichte gebied van de uitvoerzijde uitgerekt. Dit geeft een beeld met heldere tinten bij weergave op een monitor.

Onderbelichting (Underexposure) (holle curve)

De middentoongegevens van de invoerzijde worden naar het schaduwgebied van de uitvoerzijde uitgerekt. Dit geeft een beeld met donkere tinten bij weergave op een monitor.

Veel contrast (High contrast) (S-curve)

De lichte en schaduwgebieden van de invoerzijde verscherpt. Dit geeft een beeld met veel contrast.

Negatief/positief beeld omdraaien (Reverse the negative/positive image) (aflopende lijn)

De invoer- en uitvoerzijden worden omgedraaid. Dit geeft een beeld met negatief en positief omgekeerd.

Aangepaste curve bewerken (Edit custom curve)

U kunt bepaalde punten op de tintcurve slepen, zodat u de helderheid van de bijbehorende gebieden naar wens kunt aanpassen.