naar hoofdtekst gaan

Helderheid en contrast aanpassen

U kunt afbeeldingen die te donker of te licht zijn of die te vlak zijn door een gebrek aan contrast, verbeteren met behulp van (Helderheid/contrast) op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) in ScanGear (scannerstuurprogramma).

afbeelding: dialoogvenster Helderheid/contrast

Opmerking

  • Klik op Standaard (Defaults) om alle aanpassingen in het huidige venster ongedaan te maken.

Kanaal

Iedere punt van een afbeelding is een mengsel van rood, groen en blauw in verschillende verhoudingen (gradaties). Deze kleuren kunnen afzonderlijk worden aangepast als een 'kanaal'.

Model (Master)
Rood, groen en blauw aanpassen.
Rood (Red)
Het rode kanaal aanpassen.
Groen (Green)
Het groene kanaal aanpassen.
Blauw (Blue)
Het blauwe kanaal aanpassen.

Opmerking

  • Alleen Grijswaarden (Grayscale) wordt weergegeven bij Kanaal (Channel) als de Kleurenmodus (Color Mode) is ingesteld op Grijswaarden (Grayscale).

Helderheid

Pas de helderheid van de afbeelding aan.

Sleep (schuifknop) onder Helderheid (Brightness) naar links om de afbeelding donkerder te maken en naar rechts om deze lichter te maken. U kunt ook een waarde invoeren (-127 tot 127).

Donkerder Originele afbeelding Lichter

Opmerking

  • Als u de afbeelding te licht maakt kunnen de lichte gebieden verloren gaan, en als u de afbeelding te donker maakt kan dit ten koste gaan van de schaduwgebieden.

Contrast

Het contrast is de mate van verschil tussen de lichte en donkere delen van een afbeelding. Wanneer u het contrast verhoogt, verhoogt u het verschil, waardoor de afbeelding scherper wordt. Wanneer u het contrast verlaagt, verlaagt u het verschil, waardoor de afbeelding zachter wordt.

Sleep (schuifknop) onder Contrast naar links om het contrast van de afbeelding te verlagen en naar rechts om dit te verhogen. U kunt ook een waarde invoeren (-127 tot 127).

Minder contrast Originele afbeelding Meer contrast

Opmerking

  • Door het contrast te verhogen, geeft u zachte afbeeldingen een meer driedimensionale uitstraling. Als u het contrast echter te veel verhoogt, kan dit ten koste gaan van lichte gebieden en schaduwgebieden.