naar hoofdtekst gaan

Bijsnijdkaders aanpassen (ScanGear)

Met bijsnijden selecteert u het gebied in een afbeelding dat u wilt behouden en verwijdert u de rest tijdens het scannen.

Op het tabblad Basismodus (Basic Mode) en Geavanceerde modus (Advanced Mode) kunt u bijsnijdkaders (scangebieden) opgeven voor de afbeelding(en) die in het voorbeeldgebied van het scherm wordt/worden weergegeven.

Als u een scan uitvoert, wordt elk gebied dat door middel van het bijsnijdkader is opgegeven als aparte afbeelding gescand.

Opmerking

Oorspronkelijk bijsnijdkader

In de miniaturenweergave:

Er is geen bijsnijdkader opgegeven. U kunt de muis over een miniatuur slepen om een bijsnijdkader op te geven.

In de volledige afbeeldingsweergave:

Er wordt automatisch een actief bijsnijdkader aangegeven rond de voorbeeldafbeelding. U kunt het bijsnijdkader in het voorbeeldgebied verslepen om het gebied op te geven.

Opmerking

  • De instelling voor automatisch bijsnijden kan worden gewijzigd met Kader van voorbeeldafbeelding bijsnijden (Cropping Frame on Previewed Images) op het tabblad Voorbeeld van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences).

Soorten bijsnijdkaders

afbeelding: soorten bijsnijdkaders
(1) Dik bijsnijdkader (bewegend of stilstaand)
Dit geeft een geselecteerd bijsnijdkader weer. Verschijnt alleen in volledige afbeeldingsweergave. U kunt meerdere bijsnijdkaders selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden terwijl u ze selecteert. Uitvoerformaat, afbeeldingscorrecties en andere instellingen op het tabblad Basismodus (Basic Mode) of Geavanceerde modus (Advanced Mode) worden op alle geselecteerde bijsnijdkaders toegepast.
(2) Dun bijsnijdkader

In de miniaturenweergave:

Uitvoerformaat, afbeeldingscorrecties en andere instellingen op het tabblad Basismodus (Basic Mode) of Geavanceerde modus (Advanced Mode) worden toegepast.

In de volledige afbeeldingsweergave:

Dit geeft een niet geselecteerd bijsnijdkader weer. De instellingen op het tabblad Basismodus (Basic Mode) of Geavanceerde modus (Advanced Mode) worden niet toegepast.

Een bijsnijdkader aanpassen

De cursor verandert in (pijl) wanneer deze boven een bijsnijdkader wordt geplaatst. Als u nu op de muisknop klikt en de muisaanwijzer in de richting van de pijl sleept, wordt het bijsnijdkader dienovereenkomstig vergroot of verkleind.

afbeelding: bijsnijdkader vergroten of verkleinen

De cursor verandert in (vierrichtingspijl) wanneer deze binnen een bijsnijdkader wordt geplaatst. Klik op de muisknop en sleep de muis om het hele bijsnijdkader te verplaatsen.

afbeelding: bijsnijdkader verplaatsen

Opmerking

  • Op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) kunt u de grootte van het bijsnijdkader opgeven door waarden in te voeren bij (Breedte) en (Hoogte) in Instellingen voor invoer.
  • U kunt een bijsnijdkader 90 graden roteren door te klikken op (Lengte-breedteverhouding schakelen). (Lengte-breedteverhouding schakelen) is echter niet beschikbaar wanneer Uitvoerformaat (Output Size) is ingesteld op Aanpasbaar (Flexible).

Meerdere bijsnijdkaders maken

In de miniaturenweergave:

U kunt maar één bijsnijdkader per afbeelding maken.

afbeelding: miniaturenweergave

In de volledige afbeeldingsweergave:

Klik en sleep de muisaanwijzer buiten de grenzen van het bestaande bijsnijdkader om een nieuw bijsnijdkader in het voorbeeldgebied te maken. Het nieuwe bijsnijdkader wordt het actieve bijsnijdkader en het eerste bijsnijdkader wordt het niet-geselecteerde bijsnijdkader.

afbeelding: volledige afbeeldingsweergave

U kunt meerdere bijsnijdkaders maken en op elk daarvan verschillende scaninstellingen toepassen.

U kunt ook meerdere bijsnijdkaders selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden terwijl u ze selecteert.

Als u meerdere bijsnijdkaders selecteert en de instellingen op het tabblad aan de rechterkant van ScanGear wijzigt, worden deze instellingen op alle geselecteerde bijsnijdkaders toegepast.

Wanneer u een nieuw bijsnijdkader maakt, behoudt het kader de kenmerken van het laatste bijsnijdkader.

Opmerking

  • U kunt maximaal 12 bijsnijdkaders maken.
  • Het scannen duurt langer dan gebruikelijk wanneer er meerdere bijsnijdkaders zijn geselecteerd.

Bijsnijdkaders verwijderen

In de miniaturenweergave:

Als u een bijsnijdkader wilt verwijderen, klikt u buiten het bijsnijdkader of op een afbeelding.

In de volledige afbeeldingsweergave:

U verwijdert een bijsnijdkader door het kader te selecteren en te klikken op (Bijsnijdkader verwijderen) op de werkbalk. U kunt ook op de toets Delete drukken.

Als er meerdere bijsnijdkaders zijn, worden alle geselecteerde bijsnijdkaders (actief bijsnijdkader geselecteerd bijsnijdkader) gelijktijdig verwijderd.