naar hoofdtekst gaan

Originelen plaatsen (scannen vanaf een computer)

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u originelen op de glasplaat of ADF (automatische documentinvoer) plaatst om ze te scannen. Als items niet correct worden geplaatst, worden ze mogelijk niet juist gescand.

Belangrijk

 • Als u een persoonlijke scanner gebruikt terwijl deze rechtop staat, kan het itemtype niet automatisch worden herkend. Geef in dat geval het itemtype op in IJ Scan Utility of ScanGear (scannerstuurprogramma) en scan.

Items plaatsen (glasplaat)

Plaats items zoals hieronder beschreven om te scannen door het itemtype en de grootte automatisch te detecteren.

Belangrijk

 • Afhankelijk van uw model wordt mogelijk de functie om te scannen door automatisch het itemtype en formaat te detecteren, niet weergegeven.
 • Wanneer u scant terwijl u het papierformaat hebt opgegeven in IJ Scan Utility of ScanGear (scannerstuurprogramma), lijnt u een bovenhoek van het item uit met de hoek met de pijl (positiemarkering) op de plaat.
 • Reflecterende disclabels worden mogelijk niet zoals verwacht gescand.
 • Grote items (zoals foto's op A4-formaat) die alleen tegen de randen/pijl (positiemarkering) van de plaat kunnen worden geplaatst, worden mogelijk opgeslagen als PDF-bestanden. Als u bestanden in een andere indeling dan PDF wilt opslaan, geeft u bij het scannen de gegevensindeling op.

Alles-in-één inkjetprinter:

Persoonlijke scanner:

Documenten plaatsen (ADF (automatische documentinvoer))

Als u documenten wilt scannen met de ADF, plaatst u de documenten zoals hieronder beschreven.

Items plaatsen (wanneer een standaard wordt gebruikt)

 1. Plaats het item op de plaat.

  1. Open de documentklep.

  2. Plaats het item met de te scannen zijde naar de plaat gericht en lijn het uit met de positiemarkering.

  Belangrijk

  • Als u de documentklep ver opent, kan de scanner omvallen.
  • Delen die uitsteken over (A) (2,4 mm (0,094 inch) vanaf de linkerrand van de plaat) of (B) (2,7 mm (0,106 inch) vanaf de voorrand) kunnen niet worden gescand.

   afbeelding: Gebieden die niet kunnen worden gescand
 2. Sluit de documentklep voorzichtig.

  Druk tijdens het scannen de documentklep voorzichtig dicht met uw hand om deze gesloten te houden.

  Belangrijk

  • Houd hier rekening mee wanneer de scanner rechtop wordt gebruikt.
   • Stel de scanner niet bloot aan trillingen tijdens het gebruik. Anders worden mogelijk niet de juiste resultaten verkregen (zoals onscherpe afbeeldingen).
   • Het type onderdeel wordt mogelijk niet automatisch gedetecteerd. Geef in dat geval het itemtype op in IJ Scan Utility of ScanGear (scannerstuurprogramma) en scan.