naar hoofdtekst gaan

Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsvoorschriften

 • Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies en informatie over uw printer.

  Gebruik de printer niet op een andere manier dan beschreven in de bijbehorende handleidingen, want dit kan resulteren in brand, elektrische schokken of andere onvoorziene ongevallen.

  Veiligheidsstandaardtekens en -verklaringen zijn alleen geldig voor de ondersteunde spanningen en frequenties in de toepasselijke landen of regio's.

Waarschuwing

 • Gebruikers met pacemakers:

  Dit product stoot een magnetische flux op een laag niveau uit. Als u afwijkingen waarneemt, neem dan afstand van het product en neem contact op met uw dokter.

 • Gebruik de printer niet in de volgende gevallen:

  Stop onmiddellijk het gebruik, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke servicevertegenwoordiger om een reparatie uit te laten voeren.

  • Als metalen objecten of vloeistoffen binnenin de printer zijn gemorst.
  • Als de printer rook of een vreemde geur uitstoot of ongebruikelijke geluiden maakt.
  • Het netsnoer of de stekker oververhit of op enige wijze gebroken, verbogen of beschadigd zijn.
 • Het niet naleven van het volgende kan leiden tot brand, elektrische schokken of verwondingen:
  • Plaats het product nooit in de buurt van ontvlambare oplosmiddelen, zoals alcohol of thinner.
  • De printer mag niet geopend of aangepast worden.
  • Gebruik alleen het netsnoer en de kabels die bij de printer werden geleverd. Gebruik deze kabels niet met andere apparaten.
  • Sluit niet aan op voltages of frequenties die afwijken van de gespecificeerde.
  • Steek het netsnoer volledig in het stopcontact.
  • De stekker mag niet met natte handen worden ingestoken of uitgetrokken.
  • Beschadig het netsnoer niet op door middel van te draaien, bundelen, binden, trekken of overmatig te buigen.
  • Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer.
  • Sluit niet meerdere netsnoeren aan op een enkel stopcontact. Gebruik niet meerdere verlengsnoeren.
  • Trek de stekker van de printer tijdens onweersbuien uit het stopcontact.
  • Trek tijdens het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact en ontkoppel de kabels. Gebruik geen brandbare sprays of vloeistoffen, zoals alcohol of thinner voor het reiniging.
  • Trek de stekker van het netsnoer eenmaal per maand uit het stopcontact om te controleren op oververhitting, roest, of deze niet gebogen, bekrast, gespleten, of op een andere manier beschadigd is.

Let op

 • Steek uw handen tijdens het afdrukken niet in de printer.
 • Raak de printkop of andere metalen delen niet aan vlak na het afdrukken.
 • Inkt
  • Houd de inkt uit de buurt van kinderen.
  • Als er per ongeluk inkt wordt gelikt of ingeslikt, spoel dan uw mond en drink een of twee glazen water. Als er irritatie of een ongemakkelijk gevoel optreedt, moet men onmiddellijk een arts raadplegen.
  • Als inkt in contact komt met de ogen, moet men onmiddellijk spoelen met water. Als inkt in contact komt met de huid, wast u deze onmiddellijk met water en zeep. Als de irritatie van de ogen of de huis zich blijft voordoen, moet men onmiddellijk een arts raadplegen.
 • Het verplaatsen van de printer
  • Houd de printer niet aan de cassette vast. Houd de printer aan de zijkanten vast en draag het met beide handen.

Algemene mededelingen

Een locatie kiezen

Raadpleeg „Specificaties” in de Online handleiding voor verdere informatie over de gebruiksomgeving.

 • Installeer de printer niet op een stabiele plaats of een plaats die onderhevig is aan overmatige trillingen.
 • Installeer de printer niet op een plaats die erg heet wordt (direct zonlicht, of vlakbij een verwarmingsbron), op zeer vochtige of stoffige plekken of buitenshuis.
 • Plaats de printer niet op een dik tapijt of vloerkleed.
 • Zet de printer niet vlak tegen een wand.

Stroomvoorziening

 • Zorg ervoor dat het gebied rond het stopcontact altijd vrij is zodat u indien nodig snel het netsnoer kunt ontkoppelen.
 • Verwijder de stekker nooit door aan het snoer te trekken.

Algemene mededelingen

 • Kantel de printer niet, zet hem niet op zijn kant en zet hem niet op de kop. Hierdoor kan de inkt lekken.
 • Plaats niets bovenop de printer. Wees vooral voorzichtig om metalen objecten zoals paperclips en nietjes, en flessen met brandbare vloeistoffen zoals alcohol en thinner, te vermijden.
 • Let op het volgende wanneer u het origineel op de plaat legt. Als u het volgende niet in acht neemt, kan er een storing optreden in de scanner of kan de glasplaat breken.
  • Plaats geen voorwerpen die zwaarder zijn dan 2,0 kg (4,4 lb) op de glasplaat.
  • Oefen geen druk van meer dan 2,0 kg (4,4 lb) uit op de glasplaat, bijvoorbeeld bij het aandrukken van het origineel.
 • Probeer niet zelf te openen, demonteren of aan te passen van de FINE-cartridges. Inkt kan lekken en uw printer beschadigen.
 • Gooi FINE-cartridges niet in het vuur.