siirry päävalikkoon

Turvaohjeet

Laitteen paikan valitseminen

 • Älä sijoita laitetta epävakaalle alustalle äläkä altista sitä voimakkaalle tärinälle.
 • Älä asenna laitetta erityisen kosteisiin tai pölyisiin tiloihin, suoraan auringonvaloon, ulos tai lähelle lämmityslaitetta.
  Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi laitetta tulee käyttää kohdassa Kuvaruutukäyttöopas kuvatussa käyttöympäristössä.
 • Älä sijoita laitetta paksun maton päälle.
 • Aseta laite siten, että sen takaosan ja seinän väliin jää vähintään 2 tuumaa (5 cm) tilaa.

Käyttöjännite

 • Varmista, että pistorasia on aina käden ulottuvilla, jotta voit tarvittaessa irrottaa pistokkeen helposti.
 • Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta.
  Johdosta vetäminen saattaa vahingoittaa virtajohtoa ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
 • Älä käytä jatkojohtoa.

Työskentely laitteen läheisyydessä

 • Älä koskaan työnnä käsiäsi tai sormiasi laitteen tulostuksen aikana.
 • Kun siirrät laitetta, tartu siihen molemmista päistä. Jos laite painaa yli 14 kg, sen nostamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Jos laite putoaa vahingossa, seurauksena saattaa olla vammoja. Katso tiedot laitteen painosta kohdasta Kuvaruutukäyttöopas.
 • Älä aseta laitteen päälle mitään esineitä. Älä etenkään aseta laitteen päälle metalliesineitä (kuten paperiliittimiä tai niittejä) tai helposti syttyviä liuottimia (kuten alkoholia tai tinneriä) sisältäviä astioita.
 • Älä kuljeta tai käytä laitetta vinossa, pystysuorassa tai ylösalaisin, sillä mustesäilöt saattavat vuotaa ja vioittaa laitetta.

Työskentely laitteen läheisyydessä (monitoimitulostimelle)

 • Kun asetat paksun kirjan valotuslasille, älä paina asiakirjakantta voimakkaasti. Valotuslasi saattaa särkyä ja aiheuttaa vahinkoja.

Tulostuspäät/mustesäiliöt ja FINE-kasetit

 • Pidä mustesäiliöt poissa lasten ulottuvilta. Jos mustetta* joutuu suuhun tai nieluun vahingossa, huuhtele suu ja juo 1-2 lasillista vettä. Jos muste ärsyttää suuta tai lapsi kokee epämiellyttäviä oireita, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
  * Väritön muste sisältää nitraattisuoloja (mallit, joissa on väritöntä mustetta).
 • Jos mustetta pääsee silmiin, huuhtele silmät välittömästi vedellä. Jos mustetta pääsee iholle, pese iho välittömästi saippualla ja vedellä. Jos iholla tai silmissä on vielä tämän jälkeen epämiellyttäviä oireita, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
 • Älä kosketa tulostuspään tai FINE-kasetin sähköisiä kosketuspintoja tulostamisen jälkeen.
  Metalliosat voivat olla erittäin kuumia ja aiheuttaa palovammoja.
 • Älä heitä mustesäiliöitä ja FINE-kasetteja avotuleen.
 • Älä yritä purkaa tulostuspäätä, mustesäiliöitä tai FINE-kasetteja tai tehdä niihin muutoksia.