naar hoofdtekst gaan

Tegels/poster afdrukken

Met deze functie kunt u de afbeeldingsgegevens vergroten, over meerdere pagina's verdelen en deze pagina's op afzonderlijke vellen papier afdrukken. U kunt de pagina's ook aan elkaar plakken zodat ze één grote afdruk vormen, zoals die van een poster.

Instellingen opgeven voor tegels/poster afdrukken

 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

 2. Het afdrukken van tegels/poster instellen

  Selecteer Tegels/poster (Tiling/Poster) in de lijst Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).
  De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld aan de linkerkant van het printerstuurprogramma.

  afbeelding: Selecteer Tegels/poster bij Pagina-indeling op het tabblad Pagina-instelling
 3. Selecteer het papierformaat

  Selecteer in de lijst Papierformaat printer (Printer Paper Size) het formaat van het papier dat in de printer is geplaatst.

 4. Stel het aantal af te drukken beeldscheidingen en het aantal af te drukken pagina's in

  Klik zo nodig op Opgeven... (Specify...), geef de volgende instellingen op in het dialoogvenster Tegels/poster afdrukken (Tiling/Poster Printing) en klik op OK.

  afbeelding: Dialoogvenster Tegels/poster afdrukken
  Beeldscheidingen (Image Divisions)
  Selecteer het aantal scheidingen (verticaal x horizontaal).
  Naarmate het aantal delingen toeneemt, neemt het aantal vellen dat gebruikt wordt om af te drukken toe. Als u pagina's aan elkaar plakt om een poster te maken, kunt u een grotere poster maken door het aantal scheidingen te vergroten.
  "Knippen/Plakken" afdrukken in marges (Print "Cut/Paste" in margins)
  Schakel dit selectievakje uit om de woorden "Knippen" en "Plakken" weg te laten.

  Opmerking

  • Afhankelijk van de omgeving van het printerstuurprogramma dat u gebruikt, is deze functie mogelijk niet beschikbaar.
  Lijnen "Knippen/Plakken" afdrukken in marges (Print "Cut/Paste" lines in margins)
  Schakel dit selectievakje uit om de kniplijnen weg te laten.
  Paginabereik afdrukken (Print page range)
  Hiermee geeft u het afdrukbereik op. Selecteer Alle (All) als u alle pagina’s wilt afdrukken.
  Als u alleen een specifieke pagina wilt afdrukken, selecteert u Pagina's (Pages) en voert u het nummer in van de pagina die u wilt afdrukken. Als u meerdere pagina’s wilt opgeven, moet u de paginanummers scheiden door een komma of koppelteken.

  Opmerking

  • U kunt ook het afdrukbereik opgeven door op de pagina's in het instellingenvoorbeeld te klikken.
 5. Voltooi de configuratie

  Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).
  Het document wordt bij het afdrukken over meerdere pagina's verdeeld.

Alleen bepaalde pagina's afdrukken

Als de inkt vager wordt of opraakt tijdens het afdrukken, kunt u als volgt alleen bepaalde pagina's opnieuw afdrukken:

 1. Stel het afdrukbereik in

  Klik in het instellingenvoorbeeld links op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) achtereenvolgens op de pagina's die u niet wilt afdrukken.
  De pagina's waarop u hebt geklikt, worden verborgen en alleen de af te drukken pagina's worden weergegeven.

  afbeelding: Instellingenvoorbeeld op het tabblad Pagina-instelling

  Opmerking

  • U kunt de pagina's weer weergeven door er nogmaals op te klikken.
  • Klik met de rechtermuisknop op het instellingenvoorbeeld om Alle pagina's afdrukken (Print all pages) of Alle pagina's verwijderen (Delete all pages) te selecteren.
 2. Voltooi de configuratie

  Klik op OK wanneer u de gewenste pagina's hebt geselecteerd.
  Alleen de opgegeven pagina's worden afgedrukt.

Belangrijk

 • Omdat het document wordt vergroot bij het afdrukken van tegels/posters, kan het resultaat korrelig zijn.