naar hoofdtekst gaan

De nietmarge instellen

De procedure voor het instellen van de nietzijde en de breedte van de marge is als volgt:

 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

 2. Geef op aan welke zijde de nietjes moeten komen

  Controleer de positie van de nietmarge met Nietmarge (Stapling Side) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).
  De printer selecteert automatisch de beste nietpositie op basis van de instellingen voor Afdrukstand (Orientation) en Pagina-indeling (Page Layout). Als u de instelling wilt wijzigen, selecteert u een andere instelling in de lijst.

  afbeelding: nietmarge op het tabblad Pagina-instelling
 3. Stel de breedte van de marge in

  Klik zo nodig op Marge instellen... (Specify Margin...) om de breedte van de marge in te stellen en klik vervolgens op OK.

  Opmerking

  • Het afdrukgebied wordt automatisch door de printer verkleind, afhankelijk van de positie van de nietmarge.
 4. Voltooi de configuratie

  Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).
  Wanneer u een document afdrukt, worden de opgegeven nietzijde en breedte van de marge toegepast.

Belangrijk

 • Nietmarge (Stapling Side) en Marge instellen... (Specify Margin...) zijn niet beschikbaar voor selectie als:
  • Zonder marges (Borderless), Tegels/poster (Tiling/Poster) of Boekje (Booklet) is geselecteerd voor Pagina-indeling (Page Layout)
  • Op schaal (Scaled) is geslecteerd voor Pagina-indeling (Page Layout) (Als Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) ook is geselecteerd, kan alleen nog Nietmarge (Stapling Side) worden opgegeven.)