naar hoofdtekst gaan

Pagina-indeling afdrukken

U kunt met de functie voor het afdrukken van een pagina-indeling meer dan een paginabeeld op een enkel vel papier afdrukken.

 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

 2. Stel Pagina-indeling afdrukken in

  Selecteer Pagina-indeling (Page Layout) in de lijst Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).
  De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld aan de linkerkant van het printerstuurprogramma.

  afbeelding: selecteer Pagina-indeling bij Pagina-indeling op het tabblad Pagina-instelling
 3. Selecteer het papierformaat

  Selecteer in de lijst Papierformaat printer (Printer Paper Size) het formaat van het papier dat in de printer is geplaatst.

 4. Stel het aantal af te drukken pagina's op één vel en de paginavolgorde in

  Klik zo nodig op Opgeven... (Specify...), geef de volgende instellingen op in het dialoogvenster Pagina-indeling afdrukken (Page Layout Printing) en klik op OK.

  afbeelding: dialoogvenster Pagina-indeling afdrukken
  Pagina-indeling (Page Layout)
  Als u het aantal pagina’s dat op één vel moet worden afgedrukt wilt wijzigen, selecteert u het gewenste aantal pagina's in de lijst.
  Paginavolgorde (Page Order)
  Selecteer een methode in de lijst om de volgorde van de pagina's te wijzigen.
  Paginarand (Page Border)
  Schakel dit selectievakje in als u een paginarand rond elke documentpagina wilt afdrukken.
 5. Voltooi de configuratie

  Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).
  Als u het afdrukken start, wordt het opgegeven aantal pagina's in de opgegeven volgorde op elk vel papier gerangschikt.