naar hoofdtekst gaan

Afdrukken op briefkaarten

 1. Plaats briefkaarten in de printer

 2. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

 3. Selecteer veelgebruikte instellingen

  Geef het tabblad Snel instellen (Quick Setup) weer en selecteer Standaard (Standard) voor Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings).

 4. Selecteer het mediumtype

  Selecteer Ink Jet Hagaki (A), Ink Jet Hagaki, Hagaki K (A), Hagaki K, Hagaki (A) of Hagaki voor Mediumtype (Media Type).

  Belangrijk

  • Deze printer kan niet afdrukken op briefkaarten waarop foto's of stickers zijn geplakt.
  • U krijgt betere afdrukken als u eerst de berichtzijde afdrukt en vervolgens de adreszijde.
  • De papierinstellingen in het printerstuurprogramma hangen af van het feit of u afdrukt op de adreszijde of de berichtzijde.
   Als u de huidige printerinstellingen wilt controleren of de printerinstellingen wilt toepassen op het printerstuurprogramma, klikt u op Gegevens over printermedia... (Printer Media Information...) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) en geeft u de instellingen op in het dialoogvenster dat wordt weergegeven.
   Voor informatie over de papiergegevens die in het printerstuurprogramma en op de printer moeten worden geregistreerd, raadpleegt u het volgende:
 5. Selecteer het papierformaat

  Selecteer Hagaki 100x148mm of Hagaki 2 200x148mm voor Papierformaat printer (Printer Paper Size).

  Belangrijk

  • Antwoordkaarten kunnen alleen worden gebruikt wanneer u ze afdrukt vanaf een computer.
  • Wanneer u een antwoordkaart afdrukt, dient u het papierformaat altijd in te stellen op Hagaki 2 200x148mm via de toepassing of het printerstuurprogramma.
  • Vouw de antwoordkaart niet. Als de kaart een vouw heeft, kan de printer de kaart niet correct invoeren wat leidt tot verschuivingen of papierstoringen.
  • Bij antwoordkaarten kan afdrukken zonder marges niet worden gebruikt.
 6. Stel de afdrukstand in

  Als u het adres horizontaal wilt afdrukken, stelt u Afdrukstand (Orientation) op Liggend (Landscape).

 7. Selecteer de afdrukkwaliteit

  Selecteer Afdrukkwaliteit (Print Quality) of Hoog (High) voor Standaard (Standard), afhankelijk van het gewenste afdrukresultaat.

 8. Klik op OK

  Wanneer u het afdrukken start, worden de gegevens op de briefkaart afgedrukt.

Belangrijk

 • Wanneer u afdrukt op andere media dan briefkaarten, plaatst u het medium op basis van het gebruik ervan en klikt u op Afdrukken starten (Start Printing).