naar hoofdtekst gaan

Instellingen voor het afdrukken van enveloppen

 1. Plaats enveloppen in de printer

 2. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

 3. Selecteer het mediumtype

  Selecteer Envelop (Envelope) bij Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

  afbeelding: selecteer Envelop bij Veelgebruikte instellingen op het tabblad Snel instellen
 4. Selecteer het papierformaat

  Wanneer het dialoogvenster Envelopformaat instellen (Envelope Size Setting) wordt weergegeven, selecteert u Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25"), Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48"), Com 10-envelop (Envelope Com 10) of DL-envelop (Envelope DL) en klikt u daarna op OK.

 5. Stel de afdrukstand in

  Selecteer Liggend (Landscape) voor Afdrukstand (Orientation) om het adres horizontaal af te drukken.

  Opmerking

  • Als Com 10-envelop (Envelope Com 10), DL-envelop (Envelope DL), Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25") of Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48") is geselecteerd voor Papierformaat printer (Printer Paper Size), draait de printer het papier 90 graden naar links bij het afdrukken, ongeacht de instelling van 90 graden naar links roteren als afdrukstand [Liggend] is (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]) voor Aangepaste instellingen (Custom Settings) in Canon IJ Printer Assistant Tool.
 6. Selecteer de afdrukkwaliteit

  Selecteer naar wens Hoog (High) of Standaard (Standard) bij Afdrukkwaliteit (Print Quality).

 7. Klik op OK

  Wanneer u de afdruk uitvoert, worden de gegevens afgedrukt op de envelop.

Belangrijk

 • Wanneer u de afdruk op de envelop uitvoert, worden ondersteunende berichten weergegeven.
  Als u de berichten wilt verbergen, schakelt u het selectievakje Dit bericht niet meer weergeven (Do not show this message again) in.
  Als u de berichten opnieuw wilt weergeven, klikt u op de knop Printerstatus weergeven (View Printer Status) op het tabblad Onderhoud (Maintenance) en start u de Canon IJ-statusmonitor.
  Klik vervolgens op Envelop afdrukken (Envelope Printing) vanuit Gidsbericht weergeven (Display Guide Message) in het menu Optie (Option) om de instelling in te schakelen.

Opmerking