naar hoofdtekst gaan

Instellingen voor aantal afdrukken en afdrukvolgorde opgeven

U kunt ook het aantal exemplaren instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

 2. Geef het aantal exemplaren op dat u wilt afdrukken

  Geef bij Aantal (Copies) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) het aantal af te drukken exemplaren op.

  afbeelding: Aantal op het tabblad Pagina-instelling
 3. Geef de afdrukvolgorde op

  Schakel het selectievakje Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) in wanneer u vanaf de laatste pagina op volgorde wilt afdrukken en schakel het selectievakje uit wanneer u vanaf de eerste pagina wilt afdrukken.
  Schakel het selectievakje Sorteren (Collate) in wanneer u meerdere exemplaren van een document afdrukt en alle pagina's van elk exemplaar samen wilt afdrukken. Schakel dit selectievakje uit wanneer u wilt dat alle pagina's met hetzelfde nummer bij elkaar worden gegroepeerd.

  • Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page): /Sorteren (Collate):
  • Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page): /Sorteren (Collate):
  • Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page): /Sorteren (Collate):
  • Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page): /Sorteren (Collate):
 4. Klik op OK

  Het opgegeven aantal exemplaren wordt in de gekozen volgorde afgedrukt.

Belangrijk

 • Als de toepassing waarmee het document is gemaakt dezelfde functie heeft, geeft u de instellingen op in het printerstuurprogramma. Als de afdrukresultaten echter niet naar wens zijn, geeft u de functie-instellingen op in de toepassing. Als u het aantal exemplaren en de afdrukvolgorde in zowel de toepassing als dit stuurprogramma opgeeft, is het mogelijk dat de waarden van deze twee instellingen voor het aantal exemplaren worden vermenigvuldigd of dat de opgegeven afdrukvolgorde niet wordt ingeschakeld.
 • Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) is niet beschikbaar voor selectie als Tegels/poster (Tiling/Poster) bij Pagina-indeling (Page Layout) is geselecteerd.
 • Als Boekje (Booklet) is geselecteerd voor Pagina-indeling (Page Layout), zijn Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) en Sorteren (Collate) niet beschikbaar voor selectie.
 • Als Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) is geselecteerd, is Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) niet beschikbaar voor selectie.

Opmerking

 • Als u zowel Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page) als Sorteren (Collate) inschakelt, worden de exemplaren van een document vanaf de laatste pagina en per exemplaar afgedrukt.
  Deze instellingen kunnen worden gebruikt in combinatie met Normaal formaat (Normal-size), Zonder marges (Borderless), Passend op papier (Fit-to-Page), Op schaal (Scaled) en Pagina-indeling (Page Layout).