naar hoofdtekst gaan

Instructies voor gebruik (printerstuurprogramma)

Voor deze versie van het printerstuurprogramma gelden de volgende beperkingen. Houd bij het gebruik van het printerstuurprogramma rekening met het volgende.

Beperkingen van het printerstuurprogramma

 • Afhankelijk van het type document dat wordt afgedrukt, is het mogelijk dat de methode voor papierinvoer die in het printerstuurprogramma is ingesteld niet goed werkt.
  Open in dit geval het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma via het dialoogvenster Afdrukken (Print) van de toepassing en controleer de instelling in het veld Papierbron (Paper Source) op het tabblad Afdruk (Main).
 • In sommige toepassingen is de instelling Aantal (Copies) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) van het printerstuurprogramma niet beschikbaar voor selectie.
  Gebruik in dit geval de instelling voor het aantal exemplaren in het dialoogvenster Afdrukken (Print) van de toepassing.
 • Als de geselecteerde Taal (Language) in het dialoogvenster Info (About) van het tabblad Onderhoud (Maintenance) niet overeenkomt met de taal van het besturingssysteem, wordt het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma mogelijk niet goed weergegeven.
 • Wijzig geen instellingen van de items op het tabblad Geavanceerd (Advanced) van de printereigenschappen. Als u deze wijzigt, werken de volgende functies niet goed.
  Als Afdrukken naar bestand (Print to file) in het dialoogvenster Afdrukken (Print) van de toepassing is geselecteerd en EMF-spooling met deze toepassing (bijvoorbeeld Adobe Photoshop LE en MS Photo Editor) niet mogelijk is, werken de volgende functies ook niet.
  • Afdrukvoorbeeld (Preview before printing) op het tabblad Afdruk (Main)
  • Verlies van afdrukgegevens voorkomen (Prevention of Print Data Loss) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) van het dialoogvenster Afdrukopties (Print Options)
  • Pagina-indeling (Page Layout), Tegels/poster (Tiling/Poster), Boekje (Booklet), Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing), Marge instellen... (Specify Margin...), Vanaf de laatste pagina afdrukken (Print from Last Page), Sorteren (Collate) en Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup)
 • Aangezien de resolutie in het voorbeeld afwijkt van de resolutie in de afdruk, kunnen tekst en lijnen in het voorbeeld er anders uitzien dan in de uiteindelijke afdruk.
 • In sommige toepassingen wordt het afdrukken in meerdere afdruktaken onderverdeeld.
  Verwijder al deze taken als u het afdrukken wilt annuleren.
 • Als afbeeldingsgegevens niet correct worden weergegeven, opent u het dialoogvenster Afdrukopties (Print Options) via het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) en wijzigt u de instelling van ICM uitschakelen in de toepassingssoftware vereist (Disable ICM required from the application software). Hiermee kunt u het probleem mogelijk verhelpen.

Opmerkingen over toepassingen met beperkingen

 • Voor Microsoft Word (Microsoft Corporation) gelden de volgende beperkingen.
  • Als Microsoft Word dezelfde afdrukfuncties heeft als het printerstuurprogramma, stelt u deze in Word in.
  • Als Passend op papier (Fit-to-Page), Op schaal (Scaled) of Pagina-indeling (Page Layout) is ingesteld voor Pagina-indeling (Page Layout) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) van het printerstuurprogramma, wordt het document mogelijk niet correct afgedrukt in bepaalde versies van Word.
  • Als Paginaformaat (Page Size) in Word is ingesteld op 'XXX vergroten/verkleinen', wordt het document mogelijk niet correct afgedrukt in bepaalde versies van Word.
   Als dit gebeurt, volgt u onderstaande procedure.
   1. Open in Word het dialoogvenster Afdrukken (Print).
   2. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma en stel Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) in op het papierformaat dat u hebt geselecteerd in Word.
   3. Stel de gewenste optie voor Pagina-indeling (Page Layout) in en klik daarna op OK om het venster te sluiten.
   4. Sluit het dialoogvenster Afdrukken (Print) zonder het afdrukken te starten.
   5. Open in Word opnieuw het dialoogvenster Afdrukken (Print).
   6. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma opnieuw en klik op OK.
   7. Start het afdrukken.
 • Als bitmaps afdrukken is ingeschakeld in Adobe Illustrator (Adobe Systems Incorporated), kan het afdrukken lang duren of worden bepaalde gegevens mogelijk niet afgedrukt. Start het afdrukken pas nadat u het selectievakje Bitmap afdrukken (Bitmap Printing) in het dialoogvenster Afdrukken (Print) hebt uitgeschakeld.