ana metne atla

Kağıt Boyutlarını Ayarlama (Özel Boyut)

Kağıdın boyutu Sayfa Boyutu (Page Size) alanından seçilemediğinde, kağıdın yüksekliğini ve genişliğini belirtebilirsiniz. Bu tür kağıt boyutları “özel boyut” olarak adlandırılır.

Hızlı Kurulum (Quick Setup) sekmesindeki Yazıcı Kağıt Boyutu (Printer Paper Size) bölümünde de özel bir boyut ayarlayabilirsiniz.

 1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresi açın

 2. Kağıdın boyutunu seçin

  Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde Sayfa Boyutu (Page Size) olarak Özel... (Custom...) seçeneğini belirtin.

  şekil: Sayfa Yapısı sekmesinde Sayfa Boyutu için Özel öğesini seçin

  Özel Kağıt Boyutu (Custom Paper Size) iletişim kutusu açılır.

  şekil: Özel Kağıt Boyutu iletişim kutusu
 3. Özel kağıt boyutunu ayarlayın

  Kullanılacak kağıt için Birim (Units) belirtin ve Genişlik (Width) ve Yükseklik (Height) değerlerini girin. Ardından Tamam (OK) seçeneğini tıklatın.

 4. Kurulumu tamamlayın

  Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde Tamam (OK) seçeneğini tıklatın.
  Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, veriler belirtilen kağıt boyutuyla yazdırılır.

Not

 • Belgeyi oluşturan uygulama yazılımının, yükseklik ve genişlik değerlerini belirtmenize olanak sağlayan bir işlevi varsa, bu değerleri ayarlamak üzere uygulama yazılımından yararlanın. Belgeyi oluşturan uygulama yazılımının bu tür bir işlevi yoksa veya belge düzgün yazdırılamıyorsa, değerleri ayarlamak üzere yazıcı sürücüsünden yukarıdaki yordamı gerçekleştirin.
 • Belirtilen kullanıcı tanımlı ortamın boyutuna bağlı olarak yazdırma devre dışı bırakılabilir.
  Kullanıcı tanımlı ortamlara ait yazdırılabilir boyutlarla ilgili bilgiler için bkz. "Desteklenen Ortam Türleri".
 • Yazıcıdaki kağıt ayarları, yazıcıda kayıtlı kağıt bilgilerinden farklıysa bir hata oluşabilir. Bir hata oluştuğunda yapılacak işlemlerle ilgili olarak bkz. "Kağıt Ayarları".
  Geçerli yazıcı ayarlarını kontrol etmek ya da yazıcı ayarlarını yazıcı sürücüsüne uygulamak için, Hızlı Kurulum (Quick Setup) sekmesinde Yazıcı Ortam Bilgileri... (Printer Media Information...) öğesini tıklatın ve görünen iletişim kutusunda ayarları belirtin.
  Yazıcıya kaydedilecek kağıt bilgilerinin ayrıntıları için aşağıdakilere bakın: