naar hoofdtekst gaan

De stroomvoorziening van de Printer beheren

De stroomvoorziening van de printer wordt bediend vanuit Externe UI.

Energiebesparingsinstellingen (Energy saving settings)

Met Energiebesparingsinstellingen (Energy saving settings) kunt u Automatisch uit en Automatisch aan instellen.

Automatisch uit is de functie waarmee de printer zichzelf automatisch uitschakelt wanneer geen gegevens worden verzonden of de printer gedurende een bepaalde periode inactief is.
Met de functie Automatisch aan wordt de printer automatisch ingeschakeld wanneer gegevens worden ontvangen.

 1. Apparaatinstellingen (Printer settings) bij Externe UI selecteren

 2. Klik op Energiebesparingsinstellingen (Energy saving settings).

 3. Geef de volgende instellingen op:

  Automatisch uit (Auto power off)
  Geef de tijd op in de lijst. De printer schakelt zichzelf automatisch uit wanneer geen gegevens worden verzonden binnen de opgegeven tijd of de printer inactief is gebleven.
  Automatisch aan (Auto power on)
  Als u dit selectievakje inschakelt, schakelt de printer zichzelf automatisch in wanneer gegevens worden verzonden.
 4. Pas de instellingen toe

  Klik op OK.
  Nadat u dit hebt gedaan, worden de gewijzigde instellingen voor de printer gebruikt.