naar hoofdtekst gaan

Een ongewenste afdruktaak verwijderen

Als de printer niet start met afdrukken, is het mogelijk dat geannuleerde of niet-uitgevoerde afdruktaken in de wachtrij blijven staan.
Verwijder onnodige afdruktaken uit het scherm voor afdrukstatus.

  1. Open Systeemvoorkeuren (System Preferences) en selecteer Printers en scanners (Printers & Scanners).

  2. Selecteer uw model en klik op Open afdrukwachtrij... (Open Print Queue...)

    Het venster Afdrukstatus verschijnt.

  3. Selecteer de overbodige afdruktaak en klik op (Verwijderen)

    De geselecteerde afdruktaken worden verwijderd.