naar hoofdtekst gaan

Het scherm met de afdrukstatus weergeven

U kunt als volgt de voortgang van het afdrukken controleren:

 1. Open het scherm met de afdrukstatus

  • Als de afdrukgegevens naar de printer zijn gestuurd
   Het scherm met de afdrukstatus wordt automatisch geopend. Als u het scherm met de afdrukstatus wilt weergeven, klikt u op (het printerpictogram) dat wordt weergegeven in het Dock.

  • Als de afdrukgegevens niet naar de printer zijn gestuurd
   Open Systeemvoorkeuren (System Preferences) en selecteer Printers en scanners (Printers & Scanners).
   Als u het scherm met de afdrukstatus wilt weergeven, selecteert u de naam van uw printermodel in de lijst met printers en klikt u vervolgens op Open afdrukwachtrij... (Open Print Queue...).

 2. Controleer de afdrukstatus.

  U kunt hier controleren welk bestand wordt afgedrukt of in de wachtrij staat.

  afbeelding: Het scherm met de afdrukstatus
  Verwijderen

  Hiermee verwijdert u de opgegeven afdruktaak.

  Stel uit

  Hiermee stopt u het afdrukken van het gespecificeerde document.

  Hervat

  Hiermee hervat u het afdrukken van het gespecificeerde document.

  Pauzeer printer

  Hiermee stopt u het afdrukken van alle documenten.

  Hervat printer

  Wordt alleen weergegeven wanneer het afdrukken van alle documenten wordt stopgezet. Hiermee kunt u het afdrukken van alle documenten hervatten.

Belangrijk

 • Als een fout optreedt, wordt een foutbericht weergegeven op het bevestigingsscherm van de voortgang van afdrukken.
 • De inhoud van het foutbericht hangt af van de versie van het besturingssysteem.
 • De onderdeelnamen van de printer in het foutbericht kunnen verschillen van wat in deze handleiding wordt weergegeven.
 • Als de inhoud van het foutbericht moeilijk begrijpbaar is, controleert u het foutbericht dat wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer.