naar hoofdtekst gaan

Afdrukken zonder marges uitvoeren

Met de functie voor afdrukken zonder marges kunt u gegevens randloos afdrukken door de gegevens te vergroten, zodat ze net buiten de randen van het papier vallen. Standaard blijven de randen rondom het document leeg. Wanneer u echter de functie voor afdrukken zonder marges gebruikt, wordt het document zonder marges afgedrukt. Als u gegevens, zoals een foto, zonder lege rand eromheen wilt afdrukken, kiest u Afdrukken zonder marges.

De procedure voor het afdrukken zonder marges is als volgt:

Afdrukken zonder marges instellen

 1. Stel de Grootte van rand (Amount of extension) van de printer in op het bedieningspaneel

  Raadpleeg 'Afdrukinstell.' voor informatie over het instellen van de hoeveelheid uitbreiding.

  Belangrijk

  • Als Hoeveelheid uitbr.: groot (Extended amount: Large) is ingesteld, komen er mogelijk vegen op de achterzijde van het papier.
 2. Selecteer een velformaat voor afdrukken zonder marges

  Selecteer XXX Zonder marges (XXX Borderless) bij Papierformaat (Paper Size) in het dialoogvenster afdrukken.

  afbeelding:Selecteer XXX Geen marges bij Papierformaat in het dialoogvenster afdrukken.
 3. Klik op Druk af (Print).

  De gegevens worden zonder marges op het papier afgedrukt.

Belangrijk

 • Voor Afdrukken zonder marges worden alleen bepaalde papierformaten ondersteund. Selecteer een papierformaat met de toevoeging "Zonder marges" bij Papierformaat (Paper Size).
 • Het is mogelijk dat de kwaliteit van de afdruk afneemt of het papier aan de boven- en onderkant vlekken bevat, afhankelijk van het gebruikte soort papier.
 • Wanneer de hoogte-breedteverhouding afwijkt van de afbeeldingsgegevens, is het mogelijk dat een gedeelte niet wordt afgedrukt, afhankelijk van het formaat van het medium.
  In dit geval verkleint u de afbeeldingsgegevens in de toepassingssoftware, zodat deze op het papierformaat passen.
 • Wanneer afdrukken op schaal of pagina-indeling afdrukken is ingeschakeld, kunt u niet zonder marges afdrukken.

Opmerking

 • Het gebruik van afdrukken zonder marges kunt u beter niet gebruiken wanneer Normaal papier (Plain Paper) is geselecteerd bij Mediumtype (Media Type) in Media en kwaliteit (Media & Quality).

Het bereik van het af te drukken document vergroten

Als u een grote hoeveelheid uitbreiding opgeeft, kunt u probleemloos afdrukken zonder marges. Het gedeelte van het document dat echter van het papier afloopt, wordt niet afgedrukt en daarom wordt een foto mogelijk niet volledig afgedrukt.

Als u niet tevreden bent over de resultaten van het afdrukken zonder marges, verminderd u de mate van uitbreiding op het bedieningspaneel van de printer.

Belangrijk

 • Als de hoeveelheid uitbreiding wordt verminderd, kan een onverwachte marge ontstaan, afhankelijk van het papierformaat.

Opmerking

 • Als Rand: minimum (Amount: Minimum) is ingesteld, worden de afbeeldingsgegevens op volledige grootte afgedrukt. Als u dit instelt wanneer u afdrukt op de adreszijde van een ansichtkaart, wordt de postcode van de afzender afgedrukt op de juiste positie.