siirry päävalikkoon

Tulostus-valintaikkuna

Tulostus-valintaikkunassa voit ennen tulostusta asettaa paperityypin ja tulostuslaadun.

Tulostus-valintaikkunan yleinen avaamistapa on valita sovelluksen Tiedosto (File) -valikosta Tulosta... (Print...).

kuva: Tulosta-valintaikkuna
Tulostin (Printer)
Valitse tulostukseen käytettävä malli.
Kun osoitat Lisää tulostin... (Add Printer...), valintaikkuna tulostimen määrittämiseksi avautuu.
Esiasetukset (Presets)
Voit tallentaa tai poistaa Tulostus-valintaikkunan asetuksia.

Huomautus

  • Jos käytössä on OS X Mavericks v10.9, OS X Mountain Lion v10.8 tai OS X Lion v10.7, voit valita Näytä esiasetukset... (Show Presets...), kun haluat tarkistaa Tulostus-valintaikkunassa asetetut tulostusasetukset.
Tulosteita (Copies)
Voit määrittää tulostettavien kopioiden määrän.

Huomautus

  • Jos käytössä on Mac OS X v10.6.8, voit asettaa myös lajitellun tulostuksen.
  • Jos käytössä on OS X Mavericks v10.9, OS X Mountain Lion v10.8 tai OS X Lion v10.7, voit asettaa lajitellun tulostuksen valitsemalla ponnahdusvalikosta Paperin käsittely (Paper Handling).
Kaksipuolinen (Two-Sided)
Voit asettaa kaksipuolisen tulostuksen.
Sivut (Pages)
Voit määrittää tulostettavan sivualueen.
Paperikoko (Paper Size)
Valitse tulostuksessa käytettävän paperin koko.
Jos haluat asettaa epästandardin koon, valitse Hallinnoi muokattuja kokoja... (Manage Custom Sizes...).
Suunta (Orientation)
Valitse tulostussuunta.
Ponnahdusvalikko
Voit vaihtaa sivujen välillä ponnahdusvalikon Tulostus-valintaikkunassa. Ensimmäinen avautuva valikko vaihtelee Tulostus-valintaikkunan avanneen sovelluksen mukaan.
Voit valita ponnahdusvalikosta jonkun seuraavista kohteista.
Asettelu (Layout)
Voit määrittää Sivun asettelutapa -tulostuksen asetukset.
Käytä Käännä sivun suunta (Reverse page orientation) -valintaa, jos haluat kääntää sivun suunnan, ja käytä Vaakapeilikuva (Flip horizontally) -valintaa, jos haluat tulostaa asiakirjan peilikuvan. Voit myös asettaa kaksipuolisen tulostuksen.
Värin sovitus (Color Matching)
Voit valita värikorjauksen menetelmän.
Paperin käsittely (Paper Handling)
Voit asettaa paperille tulostettavat sivut ja tulostusjärjestyksen.
Kansilehti (Cover Page)
Voit tulostaa kansilehdet sekä ennen dokumenttia että dokumentin jälkeen.
Aikatauluttaja (Scheduler)
Voit määrittää tulostuksen alkuajan ja tulostusprioriteetit.
Quality & Media
Voit määrittää tulostuksen perusasetukset, jotka vastaavat tulostinta.
Color Options
Voit säätää tulostusvärejä tarpeidesi mukaan.
Borderless Printing
Voit määrittää, kuinka suuri osa asiakirjasta jää paperin ulkopuolelle, kun suoritetaan reunaton tulostus.
Margin
Voit määrittää nidontamarginaalin ja nidontareunuksen.
Tarviketasot (Supply Levels)
Arvioidun jäljellä olevan mustemäärän ilmasin.
Yhteenveto (Summary)
Tulostus-valintaikkunassa valitut kohteet näytetään.

Tärkeää

  • Jos käytössä on OS X Mavericks v10.9, OS X Mountain Lion v10.8 tai OS X Lion v10.7, et voi käyttää Ajanhallinta (Scheduler)- ja Yhteenveto (Summary) -toimintoja.
PDF
Voit tallentaa asiakirjan PDF (Portable Document Format) -muodossa.
Esikatselu (Preview)
Jos käytössä on Mac OS X v10.6.8 ja osoitat Tulostin (Printer) -valinnan vieressä olevaa (kätkentäkolmio) ja vaihdat yksinkertaiseen ikkunaan, Esikatselu (Preview) avautuu.
Tällä painikkeella voit tarkistaa tulostustulokset ikkunassa ennen tulostusta.