siirry päävalikkoon

Sivun asetukset -valintaikkuna

Sivun asetukset -valintaikkunassa voit määrittää tulostuksen perusasetuksia, kuten tulostimeen asetetun paperin koon tai suurennussuhteen.

Sivun asetukset -valintaikkunan yleinen avaamistapa on valita sovelluksen Tiedosto (File) -valikosta Sivun asetukset... (Page Setup...).

kuva: Sivun asetukset -valintaikkuna
Asetukset (Settings)
Osoita ponnahdusvalikkoa ja valitse sitten seuraavat kohteet:
Sivun asetukset (Page Attributes)
Aseta paperikoko tai skaalattu tulostus.
Tallenna oletusarvoksi (Save as Default)
Voit tallentaa näytetyn sivun asetukset oletusarvoiksi.
Muodon kohde (Format For)
Valitse tulostukseen käytettävä malli.
Paperikoko (Paper Size)
Valitse tulostuksessa käytettävän paperin koko.
Jos haluat asettaa epästandardin koon, valitse Hallinnoi muokattuja kokoja... (Manage Custom Sizes...).
Suunta (Orientation)
Valitse tulostussuunta.
Skaalaus (Scale)
Aseta skaalausprosentti.
Voit pienentää tai suurentaa asiakirjan kokoa tulostuksen aikana.