naar hoofdtekst gaan

Gebruik van de online handleiding

Structuur van deze handleiding

Deze handleiding heeft de volgende structuur.

Opmerking

 • De weergegeven items zijn afhankelijk van uw product.

<Inkjet Alles-in-één>

 • Online handleiding

  • Lees dit eerst
  • Gebruik van de online handleiding
  • Handelsmerken en licenties
  • Zoeken
  • Sitemap
  • Online handleiding - XXX series - (waarbij 'XXX' de modelnaam is)

   • Handige functies
   • Problemen oplossen
   • Overzicht van het product (onderhoud, de productinstellingen wijzigen en dergelijke)
   • Afdrukken
   • Kopiëren
   • Scannen
   • Faxen
  • Online handleiding - Toepassingen -

   • Handleiding voor My Image Garden
   • Handleiding voor Quick Menu
   • Handleiding voor Quick Toolbox

<Inkjetprinter>

 • Online handleiding

  • Lees dit eerst
  • Gebruik van de online handleiding
  • Handelsmerken en licenties
  • Zoeken
  • Sitemap
  • Online handleiding - XXX series - (waarbij 'XXX' de modelnaam is)

   • Handige functies
   • Problemen oplossen
   • Overzicht van het product (onderhoud, de productinstellingen wijzigen en dergelijke)
   • Afdrukken
  • Online handleiding - Toepassingen -

   • Handleiding voor My Image Garden
   • Handleiding voor Quick Menu
   • Handleiding voor Print Studio Pro
   • Handleiding voor Quick Toolbox

<Kleurenafbeeldingsscanner>

 • Online handleiding

  • Lees dit eerst
  • Gebruik van de online handleiding
  • Handelsmerken en licenties
  • Zoeken
  • Sitemap
  • Online handleiding - XXX - (waarbij 'XXX' de modelnaam is)

   • Handige functies
   • Problemen oplossen
   • Overzicht van het product (onderhoud, hoofdonderdelen en dergelijke)
   • Scannen
  • Online handleiding - Toepassingen -

   • Handleiding voor My Image Garden
   • Handleiding voor Quick Menu

Symbolen in dit document

Waarschuwing

Instructies die u moet volgen om te voorkomen dat er als gevolg van een onjuiste bediening van het apparaat gevaarlijke situaties ontstaan die mogelijk tot ernstig lichamelijk letsel of zelfs de dood kunnen leiden. Deze instructies zijn essentieel voor een veilige werking van het apparaat.

Let op

Instructies die u moet volgen om lichamelijk letsel of materiële schade als gevolg van een onjuiste bediening van het apparaat te voorkomen. Deze instructies zijn essentieel voor een veilige werking van het apparaat.

Belangrijk

Instructies met belangrijke informatie. Lees deze instructies om schade en letsel of een onjuist gebruik van het product te voorkomen.

Opmerking

Instructies inclusief opmerkingen bij handelingen en extra toelichtingen.

Basis

Instructies betreffende de basishandelingen van uw product.

Opmerking

 • De pictogrammen hangen af van uw product.