chuyển tới văn bản chính

Trợ giúp

Thiết lập Thiết lập (Bắt đầu ở đây)

Thiết lập kết nối (bằng USB hoặc bằng mạng) để cho phép in và quét từ máy tính, smartphone, máy tính bảng hoặc cài đặt các ứng dụng, trình điều khiển và phần mềm khác tương thích với hệ điều hành.

 Đọc Hướng dẫn sử dụng trực tuyến Đọc Hướng dẫn sử dụng trực tuyến

Tìm hiểu cách in và quét, sử dụng các ứng dụng, thao tác sản phẩm, và nhiều thông tin khác.

 Xem các chức năng đề xuất Xem các chức năng đề xuất

Xem các ứng dụng khác nhau và các dịch vụ đề xuất.

 Câu hỏi thường gặp Câu hỏi thường gặp

Đọc những câu hỏi thường gặp. Xem các video giải thích dễ hiểu.