przejdź do tekstu głównego

Wpisz w oknie wyszukiwania słowa kluczowe i kliknij ikonę (Wyszukaj).

Można wyszukiwać strony docelowe w tym podręczniku.

Porady dotyczące wyszukiwania

Strony docelowe można wyszukiwać, wprowadzając słowa kluczowe w oknie wyszukiwania.

 • Wyszukiwanie funkcji

  Wprowadź słowo kluczowe dotyczące funkcji, o której chcesz się czegoś dowiedzieć

  Przykład: gdy chcesz się dowiedzieć, jak należy ładować papier
  Wprowadź w oknie wyszukiwania „ładowanie papieru” i przeprowadź wyszukiwanie

 • Rozwiązywanie problemów

  Aby uzyskać kody pomocnicze w przypadku błędów, zobacz Podręcznik rozwiązywania problemów i obsługi błędów.

 • Wyszukiwanie funkcji aplikacji

  Wprowadź nazwę aplikacji i słowo kluczowe dotyczące funkcji, o której chcesz się czegoś dowiedzieć

  Przykład: jeśli chcesz się dowiedzieć, jak drukować kolaże za pomocą aplikacji Easy-PhotoPrint Editor
  Wpisz w oknie wyszukiwania „Easy-PhotoPrint Editor kolaż” i przeprowadź wyszukiwanie

 • Wyszukiwanie stron referencyjnych

  Wprowadź tytuł strony odniesienia

  Przykład: aby zapoznać się z treścią strony, do której odsyła poniższe zdanie na stronie procedury skanowania
  W celu uzyskania dodatkowych informacji kliknij przycisk Strona główna u góry strony w oknie Podręcznik online dla danego modelu i wyszukaj hasło „Karta Ustawienia kolorów”.
  Wprowadź w oknie wyszukiwania tekst „Karta Ustawienia koloru” i przeprowadź wyszukiwanie.

Ważne

 • Ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach/regionach.

Uwaga

 • W przypadku wyszukiwania z poziomu tej strony brane są pod uwagę wszystkie produkty uwzględnione w niniejszym przewodniku.