naar hoofdtekst gaan

Symbolen in dit document

Waarschuwing

Instructies die u moet volgen om te voorkomen dat er als gevolg van een onjuiste bediening van het apparaat gevaarlijke situaties ontstaan die mogelijk tot materiƫle schade, ernstig lichamelijk letsel of zelfs de dood kunnen leiden. Deze instructies zijn essentieel voor een veilige werking van het apparaat.

Let op

Instructies die u moet volgen om lichamelijk letsel of materiƫle schade als gevolg van een onjuiste bediening van het apparaat te voorkomen. Deze instructies zijn essentieel voor een veilige werking van het apparaat.

Belangrijk

Instructies met belangrijke informatie die u moet volgen om schade en letsel of een onjuist gebruik van het product te voorkomen. Vergeet deze instructies niet te lezen.

Opmerking

Instructies inclusief opmerkingen bij handelingen en extra toelichtingen.

Basisbeginselen

Instructies betreffende de basishandelingen van uw product.

Opmerking

  • De pictogrammen hangen af van uw product.