naar hoofdtekst gaan

Online handleiding afdrukken

Als u de Online handleiding wilt afdrukken, gebruikt u de afdrukfunctie van uw webbrowser.

Voor Windows:

Voer de onderstaande stappen uit als u de achtergrondkleuren en -afbeeldingen wilt afdrukken.

Opmerking

 • Als u Windows 8.1 gebruikt, drukt u af vanuit de bureaubladversie.
 • Achtergrondkleuren en achtergrondafbeeldingen kunnen niet worden afgedrukt in Microsoft Edge. Als u achtergrondkleuren en achtergrondafbeeldingen wilt afdrukken, gebruikt u Internet Explorer 11, Mozilla Firefox of Google Chrome.
 • In Internet Explorer 11

  1. Selecteer (Extra) > Afdrukken (Print) > Pagina-instelling... (Page setup...).
  2. Schakel het selectievakje Achtergrondkleuren en -afbeeldingen afdrukken (Print Background Colors and Images) in.
 • In Mozilla Firefox

  1. Selecteer (Menu) > Afdrukken... (Print...) > Pagina-instellingen... (Page Setup...).
  2. Schakel het selectievakje Achtergrond afdrukken (kleuren en afbeeldingen) (Print Background (colors & images)) bij Opmaak en opties (Format & Options) in.
 • In Google Chrome

  1. Selecteer (Google Chrome aanpassen en beheren) > Afdrukken... (Print...).
  2. Klik op Meer instellingen (More settings) en schakel vervolgens het selectievakje Achtergrondafbeeldingen (Background graphics) in Opties (Options) in.

Voor macOS:

Als u achtergrondkleuren en afbeeldingen wilt afdrukken, volgt u de onderstaande stappen om de afdrukopties weer te geven en schakelt u vervolgens het selectievakje Druk achtergronden af (Print backgrounds) in.

 1. Klik op Druk af... (Print...) in het menu Archief (File).
 2. Klik op Details tonen (Show Details).
 3. Selecteer Safari in het pop-upmenu.

  afbeelding: dialoogvenster Afdrukken