siirry päävalikkoon

Tulostus ei käynnisty

 1. Tarkistus 1 Varmista, että virtapistoke on kytketty, ja kytke sitten tulostimeen virta painamalla KÄYTÖSSÄ (ON)-painiketta.

  Kun VIRTA (POWER)-merkkivalo vilkkuu, tulostin suorittaa alustusta. Odota, kunnes VIRTA (POWER)-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.

  Huomautus

  • Suuren tietomäärän, kuten valokuvan tai grafiikan, tulostamisen aloittaminen voi kestää tavallista kauemmin. Kun VIRTA (POWER)-merkkivalo vilkkuu, tietokone käsittelee tietoja ja lähettää niitä tulostimeen. Odota, kunnes tulostus alkaa.

 2. Tarkistus 2 Tarkista, että tulostin on kytketty tietokoneeseen oikein.

  Kun tulostin on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla, tarkista, että USB-kaapeli on kytketty pitävästi tulostimeen ja tietokoneeseen, ja tarkista sitten seuraavat asiat:

  • Jos käytät reititinlaitetta, kuten USB-keskitintä, irrota se, kytke tulostin tietokoneeseen suoraan ja yritä tulostusta uudelleen. Jos tulostus alkaa normaalisti, reititinlaitteessa on ongelma. Pyydä lisätietoja reititinlaitteen myyjältä.

  • Myös USB-kaapelissa voi olla vikaa. Vaihda USB-kaapeli ja tulosta uudelleen.

  Jos käytät tulostinta lähiverkon kautta, varmista, että tulostin on kytketty verkkoon lähiverkkokaapelilla ja sen asetukset ovat oikein.

 3. Tarkistus 3 Onko tukiasematila käytössä?

  Jos haluat tulostaa muussa kuin tukiasematilassa, poista ensin tukiasematila käytöstä.

 4. Tarkistus 4 Ovatko paperin asetukset identtiset kasetin asetusten kanssa?

  Jos paperin asetukset eivät ole identtiset kasetin asetusten kanssa, näyttöön tulee virheilmoitus. Korjaa virhe LCD-näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

  Tulostuksen paperin asetukset

  Huomautus

 5. Tarkistus 5 Jos jonossa on tarpeettomia tulostustöitä, poista ne.

  Tarpeettomien tulostustöiden poistaminen

 6. Tarkistus 6 Varmista, että tulostimen nimi on valittuna Tulostus-valintaikkunassa.

  Tulostin ei tulosta oikein käytettäessä muun tulostimen tulostinajuria.

  Varmista, että tulostimen nimi on valittuna Tulostus-valintaikkunan Tulostin (Printer) -kohdassa.

  Huomautus

  • Jos haluat asettaa tulostimen oletustulostimeksi, valitse tulostin Oletustulostin (Default printer) -asetukseksi.

 7. Tarkistus 7 Käynnistä tietokone uudelleen.