siirry päävalikkoon

Laitteen yhteystavat

Laitteessa on seuraavat yhteystavat.

Langaton yhteys

Tukiasemaa käyttäen

Ilman tukiasemaa

Langallinen yhteys
USB-yhteys

Langaton yhteys

Tulostimen kytkemiseksi laitteeseen (esim. älypuhelimeen) on saatavilla kaksi tapaa. Toisessa tavassa yhteys muodostetaan tukiaseman avulla ja toisessa ilman tukiasemaa.
Molemmat yhteystavat eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.

Jos käytössä on tukiasema (tai langattoman verkon reititin), on suositeltavaa käyttää tapaa, jota kuvataan Yhteyden muodostaminen tukiaseman avulla -kohdassa.

Kun muodostetaan yhteys toiseen laitteeseen laitteen ollessa jo yhdistettynä tulostimeen, muodosta yhteys käyttäen samaa yhteystapaa kuin yhdistetyn laitteen kohdalla.
Jos yhteys muodostetaan toista yhteystapaa käyttämällä, yhteys käytössä olevaan laitteeseen katkaistaan.

Yhteys tukiaseman avulla

kuva: Yhteys tukiaseman avulla
 • Yhdistä tulostin ja laite tukiaseman avulla.
 • Yhteystavat vaihtelevat tukiasematyypin mukaan.
 • Voit muuttaa SSID:n ja suojausprotokollan kaltaisia verkkoasetuksia tulostimessa.
 • Kun yhteys laitteen ja tukiaseman välillä on muodostunut, ja Wi-Fi-kuvake (Wi-Fi-kuvake) näkyy laitteen näytössä, voit yhdistää laitteen tulostimeen tukiaseman avulla.

Yhteys ilman tukiasemaa

kuva: Yhteys ilman tukiasemaa
 • Yhdistä tulostin ja laite ilman tukiasemaa. Yhdistä laite ja tulostin suoraan tulostimen tukiasematilatoiminnon avulla.
 • Kun yhteys muodostetaan tukiasematilassa, internet-yhteys voi katketa. Tässä tapauksessa tulostimen verkkopalveluja ei voi käyttää.
 • Jos internetiin yhteydessä oleva laite kytketään tukiaseman välityksellä tukiasematilassa olevaan tulostimeen, laitteen ja tukiaseman välinen yhteys katkaistaan. Siinä tapauksessa laitteen yhteys saattaa laitteen mukaan muuttua automaattisesti mobiilidatayhteydeksi. Kun internet-yhteys muodostetaan mobiilidatayhteyden avulla, siitä peritään tiedonsiirtopalkkioita.
 • Tukiasematilassa voidaan yhdistää samanaikaisesti enintään viisi laitetta. Jos yritetään yhdistää kuudes laite, kun viisi laitetta on jo yhdistetty, näytetään virheilmoitus.
  Jos näytetään virheilmoitus, irrota laite, joka ei käytä tulostinta, ja määritä asetukset uudelleen.
 • SSID:n ja suojausprotokollan kaltaisia verkkoasetuksia voidaan muuttaa tulostimessa.

Kun käytössä on Windows XP:

(Näkyy uudessa ikkunassa)

Langallinen yhteys

Yhdistä tulostin ja keskitin tai reititin Ethernet-kaapelilla. Varmista, että Ethernet-kaapeli on käytettävissä.

USB-yhteys

Yhdistä tulostin ja tietokone USB-kaapelilla. Ota USB-kaapeli valmiiksi.