UG044M

Als er een fout optreedt

Als er een fout optreedt tijdens het afdrukken (het papier in de printer is bijvoorbeeld op of vastgelopen), wordt automatisch een probleemoplossingsbericht weergegeven. Neem de maatregelen die in het bericht worden beschreven.

Als er een fout optreedt, knippert het Alarm-lampje oranje en wordt een ondersteuningscode (foutnummer) op het computerscherm weergegeven. Bij sommige fouten knipperen het AAN/UIT (POWER)-lampje en het Alarm-lampje afwisselend. Controleer de status van de lampjes en het bericht en neem vervolgens de juiste maatregelen om de fout op te lossen.

Ondersteuningscode die hoort bij het aantal malen dat het Alarm-lampje knippert

(A) Tel het aantal malen dat het lampje knippert

(B) Knippert herhaaldelijk

Aantal malen

Oorzaak

Ondersteuningscode

Knippert 2 keer

Geen afdrukbare (BD/dvd/cd, enzovoort) disc geplaatst.

1002

Het papier in de achterste lade is op.

1000

Het papier in de lade voor handmatige invoer is op.

1006

Er is geen disclade.

1001

Knippert 3 keer

De papieruitvoerlade is gesloten.

1250

De klep van de invoersleuf is open.

1270

De lade voor handmatige invoer staat in de positie voor het verwijderen van vastgelopen papier.

1261

Papier is vastgelopen in de papieruitvoersleuf, in de achterste lade, of in de lade voor handmatige invoer.

1300

Er is papier geplaatst in de lade voor handmatige invoer wanneer u gaat afdrukken op een afdrukbare disc.

1308

Knippert 4 keer

Als u de printer blijft gebruiken, kan de inkt opraken.

1600

De inkttank is niet geïnstalleerd.

1660

Knippert 5 keer

De scharnierhendel is niet goed gesloten.

1880, 1881

De printkop is niet geïnstalleerd.

1401

De printkop is mogelijk beschadigd.

1403, 1405

Knippert 6 keer

De binnenklep (de klep van de disclade) werd gesloten.

1855

De binnenklep (de klep van de disclade) is geopend.

1856

De binnenklep (de klep van de disclade) is gesloten.

1850

De binnenklep (de klep van de disclade) is geopend.

1851

Knippert 7 keer

Er zijn meerdere inkttanks met dezelfde kleur geïnstalleerd. (Het lampje op de inkttank knippert.)

1681

Knippert 8 keer

Absorptiekussen inkt bijna vol.

1700, 1701

Knippert 9 keer

Er is een apparaat aangesloten dat niet compatibel is met de printer.

2001

Knippert 10 keer

De papieruitvoerlade staat in de positie voor het verwijderen van vastgelopen papier.

1252

Knippert 11 keer

De automatische uitlijning van de printkop is mislukt.

2500

De instelling voor het paginaformaat komt niet overeen met het papierformaat dat in de printer is geplaatst.

1062

Knippert 12 keer

De klepjes over de tank kunnen niet worden geopend.

1291, 1292

Het klepje over de tank is open.

1293

Knippert 13 keer

Het resterende inktniveau kan niet correct worden bepaald. (Het lampje op de inkttank knippert.)

1753

Knippert 14 keer

De inkttank wordt niet herkend.

1684

Knippert 15 keer

De inkttank wordt niet herkend.

1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 141A, 141B

Knippert 16 keer

De inkt is op. (Het lampje op de inkttank knippert.)

1751, 1752

Knippert 17 keer

Het resterende inktniveau is onvoldoende om de functie voor systeemreiniging uit te voeren.

1360

De systeemreiniging kan niet worden uitgevoerd omdat de functie voor systeemreiniging is uitgeschakeld.

1363

Knippert 18 keer

Het resterende inktniveau is onvoldoende om de functie voor systeemreiniging uit te voeren.

1361, 1362, 1370

Knippert 19 keer

Een niet-ondersteunde USB-hub is aangesloten.

2002

Knippert 20 keer

Er is een fout opgetreden.

1371

Ondersteuningscode die hoort bij het aantal malen dat het AAN/UIT-lampje en het Alarm-lampje beurtelings knipperen

Aantal malen

Oorzaak

Ondersteuningscode

Knippert 2 keer

Er is een printerfout opgetreden.

5100

Knippert 7 keer

Er is een printerfout opgetreden.

5B00, 5B01

Knippert 10 keer

Er is een fout opgetreden waarvoor u contact moet opnemen met het ondersteuningscentrum.

B200

Andere gevallen dan de bovenstaande

Er is een printerfout opgetreden.

5110, 5120, 5200, 5203, 5204, 5205, 5206, 5250, 5400, 5700, 5C00, 5C20, 6000, 6010, 6500, 6700, 6800, 6801, 6900, 6901, 6902, 6920, 6921, 6930, 6931, 6932, 6933, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946, 6B00, 6C10, 6F00, 8100, 8200, 9000, 9300, 9400, B400, B500, B501, B600, B700, B800

Opmerking
  • U kunt op de computer kijken welke stappen u moet uitvoeren bij fouten met een ondersteuningscode door de ondersteuningscode op te zoeken.

    Klik hier om te zoeken

Zie Een bericht verschijnt op het scherm voor meer informatie over het oplossen van fouten zonder ondersteuningscode.

Naar boven