siirry päävalikkoon

Tulosteen sivuihin tulostuu pystyviivoja

 1. Tarkistus Onko lisätyn paperin koko oikea?

  Marginaaliin saattaa tulostua pystyviivoja, jos lisätyn paperin koko on suurempi kuin määritetty koko.

  Määritä paperikoko asianmukaisesti lisätyn paperin mukaan.

  Tulostusjälki ei ole tyydyttävä

  Huomautus

  • Pystyviivakuvion suunta saattaa vaihdella kuvan tai tulostusasetuksen mukaan.

  • Laite tekee tarvittaessa automaattisen puhdistuksen, jotta tulosteet pysyisivät puhtaina. Puhdistuksessa käytetään pieni määrä mustetta.

   Muste kerääntyy yleensä käytetyn musteen säiliöön, mutta sitä saattaa suihkuta myös paperille, jos lisätyn paperin koko on suurempi kuin määritetty koko.