siirry päävalikkoon

Ei tulostusjälkeä/Tuloste on epätarkka/Värit ovat vääristyneitä/Valkoisia raitoja

Ei tulostusjälkeä

Tuloste on epätarkka

Värit ovat vääristyneitä

Valkoisia raitoja

Katso video

 1. Tarkistus 1 Oletko tarkistanut paperin ja tulostuslaadun asetukset?

  Tulostusjälki ei ole tyydyttävä

 2. Tarkistus 2 Tarkista mustesäiliöiden tilat. Jos muste on lopussa, vaihda mustesäiliö.

  Mustesäiliön vaihtaminen

 3. Tarkistus 3 Onko säiliöön on jäänyt oranssia teippiä tai suojamuovia?

  Varmista, että kaikki suojamuovi on poistettu mustesäiliöstä ja että Y-muotoinen ilma-aukko on auki kuvan (A) osoittamalla tavalla.

  Jos oranssia teippiä on jäljellä, kuten kuvassa (B), poista teippi vetämällä sitä.

 4. Tarkistus 4 Tulosta suutintestikuvio ja tee tarvittavat huoltotoimet, kuten tulostuspään puhdistus.

  Tulosta suutintestikuvio, kun haluat selvittää, suihkuaako muste oikein tulostuspään suuttimista.

  Lisätietoja suutintestikuvion tulostamisesta, tulostuspään puhdistuksesta, tulostuspään perusteellisesta puhdistuksesta ja järjestelmän puhdistuksesta on kohdassa Himmeä tulostusjälki tai virheelliset värit.

  • Jos suutintestikuvio ei tulostu oikein:

   Tarkista, onko värin mustesäiliö tyhjä.

   Jos mustetta on riittävästi mutta suutintestikuvio ei tulostu oikein, puhdista tulostuspää ja tulosta suutintestikuvio uudelleen.

  • Jos ongelma ei häviä, kun tulostuspää on puhdistettu kahdesti:

   Puhdista tulostuspää perusteellisesti.

   Jos tulostuspään perusteellinen puhdistus ei poista ongelmaa, katkaise laitteesta virta ja suorita perusteellinen tulostuspään puhdistus uudelleen vuorokauden kuluttua.

  • Jos ongelma ei poistu, vaikka tulostuspään perusteellinen puhdistus olisi tehty kaksi kertaa:

   Jos tulostuspään perusteellinen puhdistus ei ratkaise ongelmaa, tulostuspää saattaa olla viallinen. Ota yhteyttä palvelukeskukseen.

 5. Tarkistus 5 Jos käytät paperia, jolla on vain yksi tulostettava puoli, varmista, että paperi on asetettu tulostimeen tulostuspuoli alaspäin.

  Jos tällaisen paperin väärälle puolelle tulostetaan, tulosteista voi tulla epätarkkoja tai heikkolaatuisia.

  Aseta paperi tulostuspuoli alaspäin.

  Katso paperin mukana toimitetusta käyttöoppaasta lisätietoja tulostuspuolesta.

 • Kopioinnin yhteydessä katso myös alla olevat kohdat:

 1. Tarkistus 6 Onko taso likainen?

  Puhdista taso.

  Tason ja asiakirjakannen puhdistaminen

 2. Tarkistus 7 Varmista, että alkuperäinen asiakirja on asetettu tasolle oikein.

  Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen

 3. Tarkistus 8 Onko asiakirja asetettu tasolle kopioitava puoli alaspäin?

 4. Tarkistus 9 Kopioitko tällä laitteella tehdyn tulosteen?

  Jos käytät alkuperäisenä asiakirjana tällä laitteella tehtyä tulostetta, tulostuslaatu saattaa heikentyä alkuperäisen asiakirjan ominaisuuksien mukaan.

  Tulosta suoraan laitteesta tai tulosta uudelleen tietokoneesta, jos pystyt tulostamaan uudelleen.