S715

Controleer of de printer is ingeschakeld

Het AAN/UIT (POWER)-lampje brandt wit wanneer het apparaat is ingeschakeld.

Als het AAN/UIT (POWER)-lampje brandt, is het apparaat ingeschakeld, zelfs als het LCD uit is.

 Opmerking

 Het kan enige tijd duren voordat het apparaat met afdrukken begint nadat u het apparaat hebt ingeschakeld.

 Het LCD-scherm wordt uitgeschakeld als het apparaat ongeveer 5 minuten niet wordt gebruikt. Druk op een willekeurige knop (met uitzondering van de knop AAN (ON)) of voer een afdruktaak uit als u het scherm weer wilt inschakelen. U kunt de tijd waarna het LCD-scherm wordt uitgeschakeld niet wijzigen.

Naar boven