siirry päävalikkoon

Alusta asetus

Tärkeää

 • Tämä asetus on järjestelmänvalvojalle.

Palauttaa kaikki laitteen asetukset oletusarvoihin. Jotkin tiedot eivät kuitenkaan ehkä muutu laitteen käyttötilan vuoksi.

Tärkeää

 • Käyttämästäsi asetuksesta riippuen on välttämätöntä suorittaa yhdistäminen tai määritys uudelleen, kun olet palauttanut asetuksen takaisin oletusarvoksi.

 • Vain verkkopalvelun asetukset (Web service setup only)

  Palauttaa Web-palvelun asetukset oletusarvoihin.

 • Vain LAN-asetukset (LAN settings only)

  Palauttaa LAN-asetukset järjestelmänvalvojan salasanaa lukuun ottamatta oletusarvoihin.

  Suorita uudelleenkäynnistyksen jälkeen määritys uudelleen, mikäli se on tarpeen.

 • Vain puhelinnumero (Telephone number only)

  Palauttaa puhelin-/faksinumerojen asetukset oletusarvoihin.

 • Vain asetukset (Settings only)

  Palauttaa asetukset, kuten sivukoon, tulostusmateriaalin ja muut asetuskohteet, oletusarvoihin. LAN-asetuksia ja puhelin-/faksinumeroita ei palauteta.

 • Vain laitetietojen lähetysasetus (Device info sending setting only)

  Palauttaa ainoastaan laitetietojen lähetysasetukset.

 • Vain faksiasetukset (FAX settings only)

  Palauttaa faksiasetukset oletusarvoihin. Irrota puhelinlinja laitteesta ennen kuin palautat tämän asetuksen.

  Suorita uudelleenkäynnistyksen jälkeen määritys uudelleen, mikäli se on tarpeen.

 • Alusta kaikki (Reset all)

  Palauttaa kaikki laitteen asetukset oletusarvoihin. Laitteeseen määritetyksi järjestelmänvalvojan salasanaksi palautuu oletusasetus.

  Suorita uudelleenkäynnistyksen jälkeen määritys uudelleen, mikäli se on tarpeen.

Huomautus

 • Seuraavia asetuksia ei voi muuttaa takaisin oletusasetuksiksi:

  • Kosketusnäytössä näytettävä kieli

  • Tulostuspään nykyinen asento

  • Maa tai alue (Country or region) -asetuksessa valittu maa tai alue

  • Kopioinnin, skannauksen ja faksauksen kokonaiskäyttö joka on tallennettu Käyttötiedot (Records of use)-kohtaan

  Voit poistaa rekisteröidyn käyttäjän nimen tai puhelinnumeron seuraavassa kuvatulla tavalla.

  1. Tuo näyttöön Käyttäjätietojen asetukset (User information settings) -näyttö.

   Lähettäjän tietojen määrittäminen

  2. Napauta käyttäjän nimeä tai puhelinnumeroa ja poista sitten kaikki merkit tai numerot.

  3. Napauta OK, kun olet poistanut kaikki merkit tai numerot.