siirry päävalikkoon

Tehtaalla asetetut oletusasetukset (verkko)

LAN-yhteyden oletusarvot

Kohde

Oletus

Vaihda LAN (Change LAN)

Poista LAN käytöstä (Disable LAN)

SSID

BJNPSETUP

Tiedonsiirtotila (Communication mode)

Infrastruktuuri (Infrastructure)

WLAN-suojaus (Wireless LAN security)

Poista käytöstä (Disable)

IP-osoite (IP address) (IPv4)

Automaatt. asetus (Auto setup)

IP-osoite (IP address) (IPv6)

Automaatt. asetus (Auto setup)

Määritä tulostimen nimi (Set printer name)*

XXXXXXXXXXXX

Ota käytt./poista käyt. IPv6 (Enable/disable IPv6)

Ota käyttöön (Enable)

Ota käytt. / poista käyt. WSD (Enable/disable WSD)

Ota käyttöön (Enable)

Aseta aikakatkaisu (Timeout setting)

1 minuutti (1 minute)

Ota käytt. / poista käyt. Bonjour (Enable/disable Bonjour)

Ota käyttöön (Enable)

Palvelun nimi (Service name)

Canon MB5300 series

LPR-protokollan asetukset (LPR protocol setting)

Ota käyttöön (Enable)

WLAN:in DRX-asetukset (Wireless LAN DRX setting)

Ota käyttöön (Enable)

LAN:in DRX-asetukset (Wired LAN DRX setting)

Ota käyttöön (Enable)

("XX" ilmaisee kirjaimia ja numeroita.)

* Tämän asetuksen oletusarvo vaihtelee laitteen mukaan. Voit tarkistaa asetuksen arvon laitteen käyttöpaneelin avulla.

LAN-asetukset

Tukiasematilan oletusarvot

Kohde

Oletus

SSID (tukiaseman nimi)

XXXXXX-MB5300series

WLAN-suojaus (Wireless LAN security)

WPA2-PSK (AES)

Salasana (Password)

Laitteen sarjanumero

(XXXXXX on laitteen MAC-osoitteen kuusi viimeistä numeroa.)