siirry päävalikkoon

Verkkoasetustietojen tulostaminen

Voit tulostaa laitteen nykyiset verkkoasetukset laitteen käyttöpaneelista.

Tärkeää

 • Tuloste sisältää arvokasta tietoa tietokoneesta. Säilytä se huolellisesti.

 1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

 2. Aseta yksi arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.

 3. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten Asennus (Setup).

  Käyttöpaneelin käyttäminen

  Valikkonäyttö avautuu.

 4. Napauta Laitteen asetukset (Device settings).

 5. Napauta LAN-asetukset (LAN settings).

 6. Napauta Vahvista LAN-asetukset (Confirm LAN settings).

 7. Napauta Tulosta LAN-tiedot (Print LAN details).

 8. Napauta Kyllä (Yes).

  Laite aloittaa verkkoasetuksia koskevien tietojen tulostamisen.

  Järjestelmä tulostaa seuraavat laitteen verkkoasetuksia koskevat tiedot.

  Kohde

  Kohteen selitykset

  Asetus

  Langaton lähiverkko

  Langaton lähiverkko

  Ota käyttöön (Enable)/Poista käytöstä (Disable)

  Liitäntä (Connection)

  Yhteyden tila

  Aktiivinen/Ei aktiivinen

  MAC-osoite (MAC Address)

  MAC-osoite (MAC Address)

  XX:XX:XX:XX:XX:XX

  SSID

  SSID

  Langattoman lähiverkon SSID/Tukiasematilan SSID

  Salasana

  Salasana

  Tukiasematilan salasana (8–10 aakkosnumeerista merkkiä)

  Tiedonsiirtotila (Communication Mode)

  Tiedonsiirtotila (Communication Mode)

  Infrastruktuuri/Tukiasematila

  Kanava *1

  Kanava

  XX (1–13)

  Salaus (Encryption)

  Salausmenetelmä

  Ei mitään (none)/WEP/TKIP/AES

  WEP-avaimen pituus (WEP Key Length)

  WEP-avaimen pituus (WEP Key Length)

  Ei aktiivinen/128/64

  Todennus (Authentication)

  Todennusmenetelmä

  Ei mitään (none)/automaattinen (auto)/avoin (open)/jaettu (shared)/WPA-PSK/WPA2-PSK

  Signaalin voimakkuus (Signal Strength)

  Signaalin voimakkuus (Signal Strength)

  0–100 [%]

  TCP/IP-versio (TCP/IP Version)

  TCP/IP-versio (TCP/IP Version)

  IPv4 & IPv6/IPv4

  IPv4-IP-osoite (IPv4 IP Address)

  Valittu IP-osoite (IPv4)

  XXX.XXX.XXX.XXX

  IPv4-oletusyhdyskäytävä (IPv4 Default Gateway)

  Oletusyhdyskäytävä (IPv4)

  XXX.XXX.XXX.XXX

  Aliverkon peite

  Aliverkon peite

  XXX.XXX.XXX.XXX

  IPv6-IP-osoite (IPv6 IP Address) *2

  Valittu IP-osoite (IPv6)

  XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
  XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

  IPv6-oletusyhdyskäytävä (IPv6 Default Gateway) *2

  Oletusyhdyskäytävä (IPv6)

  XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
  XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

  Aliverkon etuliitteen pituus *2

  Aliverkon etuliitteen pituus

  XXX

  IPsec *3

  IPsec-asetukset

  Aktiivinen

  Suojausprotokolla *3

  Suojausprotokollan menetelmä

  ESP/ESP & AH/AH

  Langattoman lähiverkon epäjatkuva vastaanotto (Wireless LAN DRX)

  Epäjatkuva vastaanotto (langaton lähiverkko)

  Ota käyttöön (Enable)/Poista käytöstä (Disable)

  Langallinen verkko (Wired LAN)

  Langallinen verkko (Wired LAN)

  Ota käyttöön (Enable)/Poista käytöstä (Disable)

  Liitäntä (Connection)

  Langallisen lähiverkon tila

  Aktiivinen/Ei aktiivinen

  MAC-osoite (MAC Address)

  MAC-osoite (MAC Address)

  XX:XX:XX:XX:XX:XX

  TCP/IP-versio (TCP/IP Version)

  TCP/IP-versio (TCP/IP Version)

  IPv4 & IPv6/IPv4

  IPv4-IP-osoite (IPv4 IP Address)

  Valittu IP-osoite (IPv4)

  XXX.XXX.XXX.XXX

  IPv4-oletusyhdyskäytävä (IPv4 Default Gateway)

  Oletusyhdyskäytävä (IPv4)

  XXX.XXX.XXX.XXX

  Aliverkon peite

  Aliverkon peite

  XXX.XXX.XXX.XXX

  IPv6-IP-osoite (IPv6 IP Address) *2

  Valittu IP-osoite (IPv6)

  XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
  XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

  IPv6-oletusyhdyskäytävä (IPv6 Default Gateway) *2

  Oletusyhdyskäytävä (IPv6)

  XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
  XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

  Aliverkon etuliitteen pituus *2

  Aliverkon etuliitteen pituus

  XXX

  IPsec *3

  IPsec-asetukset

  Aktiivinen

  Suojausprotokolla *3

  Suojausprotokollan menetelmä

  ESP/ESP & AH/AH

  Langallisen verkon epäjatkuva vastaanotto (Wired LAN DRX)

  Epäjatkuva vastaanotto (langallinen verkko)

  Ota käyttöön (Enable)/Poista käytöstä (Disable)

  Muut asetukset (Other Settings)

  Muut asetukset

  -

  Tulostimen nimi (Printer Name)

  Tulostimen nimi

  Tulostimen nimi (enintään 15 aakkosnumeerista merkkiä)

  WSD

  WSD-asetus

  Ota käyttöön (Enable)/Poista käytöstä (Disable)

  WSD-aikakatkaisu (WSD Timeout)

  Aikakatkaisu

  1/5/10/15/20 [min]

  LPR-protokolla (LPR Protocol)

  LPR-protokollan asetukset

  Ota käyttöön (Enable)/Poista käytöstä (Disable)

  Bonjour

  Bonjour-asetus

  Ota käyttöön (Enable)/Poista käytöstä (Disable)

  Bonjour-palvelun nimi (Bonjour Service Name)

  Bonjour-palvelun nimi

  Bonjour-palvelun nimi (enintään 52 aakkosnumeerista merkkiä)

  DNS-palvelin (DNS Server)

  Haetaan DNS-palvelin automaattisesti

  Automaattinen (Auto)/Manuaalinen (Manual)

  Ensisijainen palvelin (Primary Server)

  Ensisijaisen palvelimen osoite

  XXX.XXX.XXX.XXX

  Toissijainen palvelin (Secondary Server)

  Toissijaisen palvelimen osoite

  XXX.XXX.XXX.XXX

  Välityspalvelin (Proxy Server)

  Välityspalvelimen asetukset

  Ota käyttöön (Enable)/Poista käytöstä (Disable)

  Välityspalvelimen portti (Proxy Port)

  Välityspalvelimen portin määrittäminen

  1 - 65535

  Välityspalvelimen osoite

  Välityspalvelimen osoite

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  ("XX" ilmaisee kirjaimia ja numeroita.)

  *1 Yksi kanavista 1–11 tulostuu laitteen ostomaan tai -alueen mukaan.

  *2 Verkon tila tulostetaan vain, kun IPv6 on käytettävissä.

  *3 Verkon tila tulostetaan vain, kun IPv6 ja IPsec-asetus ovat käytettävissä.