siirry päävalikkoon

Laitteen sisäosan puhdistaminen (Alalevyn puhdistus)

Poista tahrat laitteen sisältä. Jos laitteen sisäpuoli on likainen, tulostettava paperi voi tahriintua. Siksi suosittelemme säännöllistä puhdistamista.

Sinulla täytyy olla valmiina: yksi arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia*

* Käytä uutta paperiarkkia.

 1. Varmista, että virta on kytketty.

 2. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten Asennus (Setup).

  Asetusvalikkonäyttö tulee näkyviin.

 3. Napauta Ylläpito (Maintenance).

  Ylläpito (Maintenance)-näyttö tulee näkyviin.

 4. Napauta Alalevyn puhdistus (Bottom plate cleaning).

  Kuva: Kosketusnäyttö

  Vahvistusnäyttö tulee näkyviin.

 5. Napauta Kyllä (Yes).

 6. Poista paperi kasetista 1 noudattaen näytön ohjeita ja napauta sitten OK.

 7. Taita yksi A4- tai Letter-kokoinen arkki tavallista paperia leveyssuunnassa ja avaa sitten taitos.

 8. Taita avatun paperiarkin toinen puoli toiseen kertaan, kohdista paperin reuna keskitaitoksen kanssa, avaa taitos ja napauta sitten OK.

 9. Lisää ainoastaan tämä paperiarkki kasettiin 1 taitosten harjat ylöspäin ja taittamattoman puolikkaan reuna takaosaa kohti.

  Tärkeää

  • Kasetti 2 ei ole käytettävissä alalevyn puhdistuksessa. Aseta paperi kasettiin 1.
 10. Laajenna luovutustason jatke ja avaa sitten paperin luovutustuki.

 11. Napauta OK.

  Paperi puhdistaa laitteen sisäosat, kun se syötetään laitteen läpi.

  Tarkista poistetun paperin taitetut kohdat. Jos niissä näkyy mustetahroja, suorita alalevyn puhdistus uudelleen.

 12. Napauta OK, kun näyttöön tulee ilmoitus toiminnon päättymisestä.

  Huomautus

  • Kun suoritat alalevyn puhdistuksen uudelleen, käytä aina uutta paperia.

Jos toinenkaan puhdistuskerta ei poista häiriötä, laitteen sisäosien ulokkeet saattavat olla tahriintuneita. Pyyhi ulokkeissa oleva muste pois pumpulipuikolla tai vastaavalla.

Tärkeää

 • Katkaise virta ja irrota virtajohto ennen laitteen puhdistamista.

  • Virtaa ei voi katkaista, kun laite lähettää tai vastaanottaa faksia tai kun laitteen muistiin on tallennettu lähettämättömiä fakseja. Varmista, että laite on lähettänyt tai vastaanottanut kaikki faksit ennen virtajohdon irrottamista.
  • Laite ei pysty lähettämään tai vastaanottamaan fakseja, kun virta on katkaistu.
  • Jos sähköjohto irrotetaan, kaikki laitteen muistiin tallennetut asiakirjat menetetään. Lähetä tai tulosta tiedosto tai tallenna se USB-muistiin ennen virtajohdon irrottamista.