siirry päävalikkoon

Paperinsyöttötelan puhdistaminen

Jos paperinsyöttörulla likaantuu tai siihen kiinnittyy paperinukkaa, paperi ei välttämättä syöty kunnolla.

Puhdista tässä tapauksessa paperinsyöttörulla. Puhdistaminen kuluttaa paperinsyöttörullaa, joten tee tämä toimenpide vain tarvittaessa.

Sinulla täytyy olla valmiina: kolme arkkia A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.

 1. Varmista, että virta on kytketty.

 2. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten Asennus (Setup).

  Asetusvalikkonäyttö tulee näkyviin.

 3. Napauta Ylläpito (Maintenance).

  Ylläpito (Maintenance)-näyttö tulee näkyviin.

 4. Napauta Telojen puhdistus (Roller cleaning).

  Kuva: Kosketusnäyttö

  Vahvistusnäyttö tulee näkyviin.

 5. Napauta Kyllä (Yes).

 6. Napauta puhdistettavaa paperilähdettä (Kasetti 1 (Cassette 1)tai Kasetti 2 (Cassette 2)).

 7. Poista tarvittaessa paperi paperilähteestä, jonka valitsit vaiheessa 6, noudattamalla viestin ohjeita.

 8. Napauta OK.

  Paperinsyöttörulla pyörii puhdistuksen aikana.

 9. Varmista, että paperinsyöttörulla on lakannut pyörimästä, ja aseta ohjeita noudattamalla kolme arkkia tavallista A4- tai Letter-kokoista paperia paperilähteeseen, jonka valitsit vaiheen 6.

 10. Laajenna luovutustason jatke ja avaa sitten paperin luovutustuki.

 11. Napauta OK.

  Laite käynnistää puhdistuksen. Kun paperi tulee ulos, puhdistus on tehty.

 12. Napauta OK, kun näyttöön tulee ilmoitus toiminnon päättymisestä.

Jos ongelma ei ratkea paperinsyöttörullan puhdistuksen jälkeen, ota yhteyttä palvelukeskukseen.