siirry päävalikkoon

Tason ja asiakirjakannen puhdistaminen

Tärkeää

 • Katkaise virta ja irrota virtajohto ennen laitteen puhdistamista.

  • Virtaa ei voi katkaista, kun laite lähettää tai vastaanottaa faksia tai kun laitteen muistiin on tallennettu lähettämättömiä fakseja. Varmista, että laite on lähettänyt tai vastaanottanut kaikki faksit ennen virtajohdon irrottamista.
  • Laite ei pysty lähettämään tai vastaanottamaan fakseja, kun virta on katkaistu.
  • Jos sähköjohto irrotetaan, kaikki laitteen muistiin tallennetut asiakirjat menetetään. Lähetä tai tulosta tiedosto tai tallenna se USB-muistiin ennen virtajohdon irrottamista.
 • Älä käytä paperinenäliinoja, karheapintaista kangasta tai vastaavia materiaaleja, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa. Paperinenäliinoista saattaa jäädä laitteeseen nukkaa tai ohuita säikeitä, jotka voivat esimerkiksi estää tulostuspään liikettä ja heikentää tulostuslaatua.
 • Älä koskaan puhdista laitteen sisäosia palonaroilla nesteillä, kuten maalinohenteilla, bentseenillä, asetonilla tai muilla kemiallisilla puhdistusaineilla. Ne saattavat aiheuttaa toimintavian tai vahingoittaa laitteen pintaa.

Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta ja kuivaa kangasliinaa.

Pyyhi tasolta ja asiakirjakannelta (A, B ja C) sekä niihin kosketuksissa olevilta valkoisilta osilta (D, E ja F) tahrat ja pöly pois. Varmista, ettei varsinkaan lasipinnoille jää puhdistuksesta jälkiä.

Tärkeää

 • Asiakirjakannen sisäpuoli (valkoinen alue) (D) vahingoittuu helposti, joten puhdista se varovasti.
 • Liima, muste, korjauslakka ja muut aineet ADF-lasissa (B ja C edellä olevassa kuvassa) aiheuttavat skannattuihin kuviin mustia juovia. Jos lasiin on jäänyt likaa, pyyhi se varovasti pois.