siirry päävalikkoon

Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen eri toimintoja varten

Aseta alkuperäinen asiakirja oikeassa asennossa käytettävän toiminnon mukaan. Jos alkuperäistä asiakirjaa ei aseteta oikein, sitä ei ehkä skannata oikein.

Alkuperäisen asiakirjan kohdistaminen kohdistusmerkkiin

 • Lisää alkuperäiset asiakirjat kopiointia tai faksausta varten
 • Valitse Skannaa (Scan)-kohdassa As.tyyppi (Doc.type)-asetukseksi Asiakirja (Document) tai Valokuva (Photo) ja määritä Koko (Scan size)-asetukseksi vakiokoko (A4, Letter jne.)
 • Tietokoneen ohjelmistosovelluksessa

  • voit skannata tekstiasiakirjoja, aikakauslehtiä tai sanomalehtiä
  • voit skannata alkuperäiset asiakirjat valitsemalla vakiokoko (kuten A4 tai Letter)

Aseta alkuperäinen asiakirja tasolle SKANNATTAVA PUOLI ALASPÄIN ja kohdista se kohdistusmerkkiin . Vinoviivoitetun alueen päälle asetettuja osia ei voida skannata.

Tärkeää

 • Laite ei voi skannata viivoitettua aluetta (A) (1 mm (0,04 tuumaa) tason reunoilta).

Vain yhden alkuperäisen asiakirjan asettaminen tason keskelle

 • Valitse Skannaa (Scan)-kohdassa As.tyyppi (Doc.type)-asetukseksi Valokuva (Photo) ja määritä Koko (Scan size)-asetukseksi Autom. skannaus (Auto scan), kun skannaat yhden alkuperäisen asiakirjan
 • Skannaa yksi tulostettu valokuva, postikortti, käyntikortti tai levy tietokoneen sovelluksella

Aseta alkuperäinen asiakirja tasolle SKANNATTAVA PUOLI ALASPÄIN. Jätä vähintään 1 cm (0,4 tuuman) väli tason reunojen (vinoviivoitettu alue) ja asiakirjan väliin. Vinoviivoitetun alueen päälle asetettuja osia ei voida skannata.

Usean alkuperäisen asiakirjan asettaminen tasolle

 • Valitse Skannaa (Scan)-kohdassa As.tyyppi (Doc.type)-asetukseksi Valokuva (Photo) ja määritä Koko (Scan size)-asetukseksi Aut. moniskannaus (Auto multi scan), kun skannaat useita alkuperäisiä asiakirjoja
 • Skannaa useita tulostettuja valokuvia, postikortteja tai käyntikortteja tietokoneen sovelluksella

Aseta alkuperäiset asiakirjat SKANNATTAVA PUOLI ALASPÄIN. Jätä vähintään 1 cm (0,4 tuuman) väli tason reunojen (vinoviivoitettu alue) ja alkuperäisten asiakirjojen väliin, kuten myös alkuperäisten asiakirjojen väliin. Vinoviivoitetun alueen päälle asetettuja osia ei voida skannata.

Voit asettaa tasolle enintään 12 kohdetta.

A: Yli 1 cm (0,4 tuuman)

Huomautus

 • Jos alkuperäiset asiakirjat ovat enintään noin 10 asteen kulmassa, vääristymien korjaustoiminto korjaa virheen automaattisesti. Vinossa olevia valokuvia, joiden pitkä sivu on vähintään 180 mm (7,1 tuumaa) pitkä, ei voi korjata.
 • Valokuvat, jotka eivät ole suorakulmaisia tai joiden muoto on epäsäännöllinen (kuten leikatut valokuvat), eivät ehkä skannaudu kunnolla.