naar hoofdtekst gaan

Systeeminformatie

Selecteer dit instellingsitem via Systeeminformatie (System information) in het menuscherm dat wordt weergegeven wanneer u op de knop OK drukt.

 • Huidige versie (Current version)

  Hier wordt de huidige firmwareversie weergegeven.

 • Printernaam (Printer name)

  Hier wordt de huidige printernaam weergegeven.

 • Serienummer (Serial number)

  Hier wordt het serienummer van de printer weergegeven.

 • MAC-adres (Wi-Fi)

  Hiermee wordt het MAC-adres voor Wi-Fi weergegeven.

 • Vingerafdruk hoofd-certificaat (SHA-1)

  Hiermee wordt de vingerafdruk van het basiscertificaat (SHA-1) van de printer weergegeven.

  Opmerking

  • Als het wachtwoord is ingesteld voor de printer, kan om het wachtwoord worden gevraagd.

 • Vingerafdruk hoofd-certificaat: SHA-256

  Hiermee wordt de vingerafdruk van het basiscertificaat (SHA-256) van de printer weergegeven.

  Opmerking

  • Als het wachtwoord is ingesteld voor de printer, kan om het wachtwoord worden gevraagd.