naar hoofdtekst gaan

Firmware bijwerken

Selecteer dit instellingsitem via Apparaatinstellingen (Device settings) in het menuscherm dat wordt weergegeven wanneer u op de knop OK drukt.

U kunt de firmware van de printer bijwerken, de firmwareversie controleren of instellingen selecteren voor een meldingsscherm, een DNS-server en een proxyserver.

Belangrijk

 • Wanneer u deze functie gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de printer internetverbinding heeft.

Opmerking

 • Alleen Huidige versie controleren (Check current version) is beschikbaar wanneer Uitschakelen (Disable) is geselecteerd voor Geavanceerde modus (Advanced mode) van Wi-Fi in LAN-instellingen (LAN settings).

 • Update installeren (Install update)

  Voert de firmware-update voor de printer uit. Als u Ja (Yes) selecteert, wordt de firmware-update gestart. Volg de instructies op het scherm om de update uit te voeren.

  Opmerking

  • Als de firmware-update niet wordt voltooid, controleert u het volgende en voert u de vereiste stappen uit.

   • Controleer de netwerkinstellingen, zoals de draadloze router.

   • Als Kan geen verbinding maken met de server. (Cannot connect to the server.) wordt weergegeven op het LCD-scherm, selecteert u OK en probeert u het na enige tijd opnieuw.

 • Huidige versie controleren (Check current version)

  U kunt de huidige firmwareversie controleren.

 • Instelling voor updatemelding (Update notification setting)

  Wanneer AAN (ON) is geselecteerd en de firmware-update beschikbaar is, wordt het scherm dat u informeert over de firmware-update weergegeven op het LCD-scherm.

 • DNS-server instellen (DNS server setup)

  Selecteer instellingen voor een DNS-server. Selecteer Automatisch instellen (Auto setup) of Handmatige instelling (Manual setup). Als u Handmatige instelling (Manual setup) selecteert, volgt u de aanwijzingen op het LCD-scherm om de instellingen uit te voeren.

 • Proxyserver instellen (Proxy server setup)

  Selecteer instellingen voor een proxyserver. Volg de aanwijzingen op het LCD-scherm om de instellingen uit te voeren.