naar hoofdtekst gaan

Cijfers, letters en symbolen invoeren

Met de knoppen op het bedieningspaneel kunt u tekens, cijfers of symbolen invoeren (of wijzigen) wanneer u het netwerk instelt of andere instellingen selecteert.

De invoermodus wijzigen

De actieve invoermodus wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het LCD.

Als u op de knop Draadloos verbinden (Wireless connect) op het bedieningspaneel drukt, rouleert u door de invoermodi in de volgorde kleine letters > hoofdletters > numeriek > symbolen , waarbij het eerste beschikbare teken wordt weergegeven.

Hieronder ziet u de beschikbare tekens in elke modus.

Modus Beschikbare tekens
Kleine letters abcdefghijklmnopqrstuvwxyz SP
Hoofdletters ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ SP
Numeriek 1234567890 SP
Symbolen . @ - _ SP Sterretje# ! " , ; : ^ ` = / | ' ? $ % & + ( ) [ ] { } < > \ ~
  • SP: geeft een spatie aan.

Opmerking

  • Op de desbetreffende schermen worden alleen de invoermodi of de beschikbare tekens voor invoer weergegeven.

Cijfers, letters en symbolen invoeren

Druk op de knop omhoog omlaag om een teken te selecteren en druk daarna op de knop OK om het in te voeren.

Nadat alle tekens zijn ingevoerd, drukt u op de knop Starten (Start).

  • Een spatie invoegen

    Druk op de knop OK zonder een teken te selecteren of schakel naar de symboolmodus en druk 5 keer op de knop omhoog.

  • Een teken verwijderen

    Druk op de knop Stoppen (Stop).