naar hoofdtekst gaan

De stekker/het netsnoer controleren.

Koppel het netsnoer eenmaal per maand los om te controleren of geen van de onderstaande onregelmatigheden zich voordoet bij de stekker of het netsnoer.

  • De stekker/het netsnoer is heet.

  • De stekker/het netsnoer is roestig.

  • De stekker/het netsnoer is verbogen.

  • De stekker/het netsnoer is versleten.

  • De stekker/het netsnoer is gespleten.

Let op

  • Als u een van de hierboven beschreven onregelmatigheden ontdekt bij de stekker of het netsnoer, koppelt u het netsnoer los en neemt u contact op met de servicedienst. Als u de printer in een van de bovenstaande gevallen gebruikt, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.