naar hoofdtekst gaan

De printer repareren, lenen of wegdoen

Als u persoonlijke gegevens, wachtwoorden en/of andere beveiligingsinstellingen op de printer hebt ingevoerd, is dergelijke informatie mogelijk opgeslagen op de printer.

Als u de printer opstuurt ter reparatie, uitleent, overdraagt aan een andere persoon of wegdoet, moet u onderstaande stappen volgen om dergelijke informatie te verwijderen en te voorkomen dat onbevoegde personen toegang hebben.

  • Druk op de knop OK en selecteer achtereenvolgens Apparaatinstellingen (Device settings) > Instelling herstellen (Reset settings) > Alles herstellen (Reset all) > Ja (Yes).