naar hoofdtekst gaan

Gesorteerd kopiëren

U kunt gesorteerde afdrukken maken wanneer u meerdere kopieën maakt van een origineel met meerdere pagina's.

Gebruik bij Kopieerinstellingen (Copy settings), dat wordt weergegeven wanneer u op de knop OK drukt, de knop OMHOOGOMLAAG om Overig (Others) en daarna Niet sorteren (Do not collate) te selecteren.

  • Als Sorteren (Collate) is geselecteerd:

  • Als Niet sorteren (Do not collate) is geselecteerd:

Opmerking

  • Wanneer u Sorteren (Collate) selecteert, plaatst u het origineel in de ADF (automatische documentinvoer).

  • Het aantal pagina's dat de printer kan lezen, hangt af van het origineel. Als tijdens het scannen het bericht Kan proces niet voortzetten omdat apparaatgeheugen vol is. (Cannot process because device memory is full.) wordt weergegeven op het LCD-scherm, verlaagt u het aantal originele pagina's dat moet worden gescand en probeert u opnieuw te kopiëren.