naar hoofdtekst gaan

Dubbelzijdig kopiëren

Wanneer u Dub.zijdig (2-sided) selecteert bij Overig (Others) in Kopieerinstellingen (Copy settings), kunt u twee pagina's van het origineel kopiëren op beide zijden van één vel papier.

  1. Druk op de knop OK en selecteer Kopieerinstellingen (Copy settings).

  2. Selecteer Overig (Others).

  3. Selecteer Enk.zijd (1-sided).

  4. Selecteer Dub.zijdig (2-sided).

  5. Druk op de knop Starten (Start) om het eerste vel papier te scannen.

  6. Schakel naar het tweede vel papier en selecteer Scannen (Scan).

Opmerking

  • Selecteer Nu afdrukken (Print now) om het afdrukken te beginnen zonder het tweede vel (tweede pagina) van het origineel te scannen.

  • Als het ingestelde papierformaat geen A4 of Letter is, wordt een bevestigingsbericht weergegeven en kan niet dubbelzijdig worden gekopieerd.

  • De kleurenmodus (kleurenkopie/zwart-witkopie) die u voor de eerste kopie hebt geselecteerd, wordt ook toegepast voor de tweede kopie.

  • Als u de ADF (automatische documentinvoer) gebruikt, kunt u twee of meer documentvellen tegelijk plaatsen.